Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Informacje o METRO Group

METRO Group to jeden z największych koncernów handlowych na świecie. Sieci handlowe koncernu obecne są w 33 krajach. METRO Group prowadzi blisko 2 200 placówek handlowych.


W Polsce METRO Group rozwija swoją działalność od połowy lat 90-tych. Jest największym przedsiębiorstwem handlowym i największą prywatną firmą w Polsce. Według rankingu tygodnika „Newsweek Polska” METRO Group jest najcenniejszą firmą w branży handlowej w naszym kraju.

Prowadzi łącznie 30 wielkopowierzchniowych placówek handlowych, w tym:

- 29 MAKRO Cash & Carry
- Makro Punkt w Słupsku

W 2006 r. Real przejął sieć hipermarketów Geant. Fuzja ta była największą na polskim rynku detalicznym. Do sieci Real dołączyło 19 nowych placówek Geant oraz 7 będących w fazie planowania lub budowy.

Koncern wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości. 95 proc. produktów spożywczych i 80 proc. przemysłowych sprzedawanych w sieciach METRO Group pochodzi od polskich dostawców i krajowych firm produkcyjnych. Z METRO Group współpracuje ok. 3 000 polskich dostawców. Kilkudziesięciu z nich ma możliwość oferowania swoich towarów w placówkach handlowych koncernu poza granicami naszego kraju. Daje to możliwość promowania polskich produktów, które dzięki wysokiej jakości stają się cenionymi towarami na rynkach zagranicznych.

METRO Group jest koncernem zaangażowanym społecznie. Wspiera szereg akcji charytatywnych oraz programów społecznych, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i poprzez swoje lokalne placówki handlowe.

W 2000 r. METRO Group wdrożyła na rynku polskim autorski program oświatowy METRO Edukacja, przygotowujący młodzież szkół ponadgimnazjalnych do pracy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Uzupełnieniem tego projektu jest METRO Student – program stypendialny.

METRO Group wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i fundacją Agory zainicjowały program stypendialny „Moje Stypendium”. Środki finansowe, uzyskane w ramach programu, przeznaczone są na stypendia dla studentów szkół wyższych. Powstał także portal internetowy www.mojestypendium.pl.
METRO Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniło METRO Group za działania w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Od 2009r. METRO Group jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.