Sprawozdanie niefinansowe METRO AG 2022

Sprawozdanie niefinansowe METRO AG 2021

Sprawozdanie niefinansowe METRO AG 2020

Sprawozdanie niefinansowe METRO AG 2019