Jesteś dostawcą towarów do dalszej odsprzedaży w MAKRO?

Adres do przesyłania faktur oraz faktur korygujących z tytułu Dostaw Towarów w formie papierowej:

METRO Global Solution Center sp. z o.o.
Pl. Brama Portowa 1
70-225 Szczecin
Z ważnym dopiskiem: FAKTURY ZA DOSTAWY TOWARÓW


Faktury papierowe z tytułu Rabatu Potransakcyjnego powinny być przesłane na adres:

Makro Cash and Carry Polska S.A.
Aleja Krakowska 61
02-183 Warszawa


Z dopiskiem: Dział Rozliczeń z Kontrahentami


Kontakt w sprawie rozliczeń:dkf@makro.pl

Jesteś dostawcą usług/towarów dla MAKRO?

Adres do przesyłania faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej przez POCZTĘ POLSKĄ oraz INPOST.
Uwaga: Skrytka nie jest obsługiwana przez innych operatorów


METRO Global Solution Center sp. z o.o.
Pl. Brama Portowa 1
70-225 Szczecin

Kontakt w sprawie rozliczeń: rozrachunki@makro.pl

Prosimy wybrać interesujący Państwa temat w celu skierowania Państwa zapytania do właściwego działu oraz uzyskania szybkiej odpowiedzi.

Do pobrania

formularz dla dostawców

Please select your point of enquiry and fill in the contact form to receive a prompt answer from adequate department.

Do pobrania

form for suppliers