Zasady biznesowe MAKRO Polska

Nasze zasady biznesowe są ważną częścią naszej kultury zgodności z przepisami. Ich stosowanie jest elementem naszego wizerunku i obietnicy dla naszych klientów. Naruszenia zasad biznesowych nie są tolerowane ani w naszej społeczności, ani w naszej firmie.

Zasady biznesowe MAKRO Polska

zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami to przede wszystkim kwestia dobrej kultury korporacyjnej. Tylko wspólnie możemy realizować ją na co dzień. Wartości związane ze zgodnością z przepisami oraz zasady biznesowe MAKRO pomagają nam w codziennej działalności:

  • chronić interesy klientów oraz interesy MAKRO, 
  • być atrakcyjnym pracodawcą, 
  • chronić przed szkodą firmę i pracowników. 

W pewnych okolicznościach lepiej jest porozmawiać poza swoim najbliższym otoczeniem.

 

W takich przypadkach incydenty mogą być również rozpatrywane za pośrednictwem naszego systemu zgłaszania nieprawidłowości. Każde zgłoszenie jest odpowiednio badane. Osoba zgłaszająca nie jest narażona na złe traktowanie z powodu zgłoszenia dokonanego w dobrej wierze. A przy tym oczywiście chronimy pracowników przed nieuzasadnionymi oskarżeniami. Wszystkie zgłaszane przypadki są rozpatrywane zgodnie z uporządkowaną, zrozumiałą procedurą.

Komisja złożona z przedstawicieli działu zgodności z przepisami, personalnego, prawnego i audytu wewnętrznego dba o to, aby każde zgłoszenie było traktowane sprawiedliwie i konsekwentnie rozpatrywane.


SYSTEM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
GRUPA METRO przywiązuje wielką wagę do zgodności z przepisami oraz uczciwości. Zgłaszanie nieprawidłowości przyczynia się do sukcesu ekonomicznego firmy i zapewniania miejsc pracy. 
System zgłaszania

Zasady zgodności z przepisami

do ustalenia

1. Ściśle oddzielamy interesy osobiste od interesów firmy

Pracując w MAKRO, reprezentujemy firmę MAKRO i jej interesy. MAKRO oczekuje absolutnej lojalności i oddania swoich pracowników – dla dobra naszych klientów. Nie ma tu miejsca na konflikty interesów. W razie wątpliwości pracownicy zgłaszają się do swojego przełożonego lub do inspektora ds. zgodności z przepisami. 
do ustalenia

2. Nie oferujemy nikomu nieuczciwych korzyści

W kontaktach z partnerami biznesowymi i urzędnikami państwowymi zawsze i wszędzie stosujemy następujące zasady: Nie oferujemy żadnych nieuzasadnionych korzyści i unikamy nawet pozorów przekupstwa. Oferujemy jedynie rekompensatę za usługi, a w kontaktach z urzędnikami ściśle przestrzegamy prawa. Jeśli chcemy zaoferować korzyść, która mogłaby wyglądać na nieuzasadnioną, najpierw rozmawiamy z przełożonym lub inspektorem ds. zgodności z przepisami. Akceptowalne są upominki symboliczne lub o niskiej wartości, zaproszenia od kontrahentów na kolacje biznesowe w odpowiedniej oprawie oraz oczywiście agresywna konkurencja cenowa i przekonujące oferty produktów i usług. 

do ustalenia

3. Nie wykorzystujemy naszej pozycji do uzyskiwania osobistych korzyści

Współpracujemy z tysiącami partnerów biznesowych. Przy ich wyborze nie wolno nam oczekiwać ani przyjmować osobistych korzyści. Kierujemy się wyłącznie najlepszym interesem naszych klientów i firmy. Unikamy również wszelkich pozorów przekupstwa, a w razie najmniejszych nawet wątpliwości konsultujemy się z naszym inspektorem ds. zgodności z przepisami. Akceptowalne są zaproszenia na imprezy branżowe takie jak premiery produktów, upominki symboliczne i o niskiej wartości, a także zaproszenia na kolacje biznesowe w odpowiedniej oprawie. 
do ustalenia

4. Wszystkie informacje uzyskane w firmie traktujemy poufnie

Wiele informacji, które pomagają nam oferować klientom najlepszą możliwą obsługę, to informacje poufne. Aby nie dostały się one w niepowołane ręce, zawsze zwracamy uwagę na to, komu i gdzie je przekazujemy. Obowiązują przy tym następujące zasady: Nie ujawniamy informacji ani dokumentów firmowych osobom trzecim poza naszymi zwykłymi procedurami biznesowymi. W przypadku pytań zwracamy się do odpowiednich współpracowników w MAKRO. Informacje opublikowane lub potwierdzone publicznie przez MAKRO nie są oczywiście poufne. 
do ustalenia

5. Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji

Konkurencja zmusza nas do oferowania naszym klientom najlepszych możliwych warunków. Dlatego ściśle przestrzegamy prawa antymonopolowego.

W praktyce oznacza to, że nie rozmawiamy z konkurentami o kwestiach istotnych dla konkurencyjności, takich jak ceny kupna i sprzedaży, koszty czy klienci. Nie uzgadniamy cen sprzedaży z dostawcami. Nie wykorzystujemy naszych dostawców, aby uzyskać informacje o konkretnych konkurentach. 

do ustalenia

6. Traktujemy wszystkich sprawiedliwie

Nie akceptujemy dyskryminacji. W MAKRO traktujemy się nawzajem z szacunkiem i chronimy wszystkich pracowników przed jakąkolwiek dyskryminacją, na przykład ze względu na światopogląd, pochodzenie, religię, grupę etniczną, wiek, orientację i tożsamość seksualną, płeć lub niepełnosprawność.

W naszej społeczności nie ma miejsca na żadne formy nękania, a zwłaszcza zastraszanie i molestowanie seksualne. 

do ustalenia

7. Jesteśmy uczciwym pracodawcą

Nasi pracownicy są dla nas ważni! Dlatego tworzymy uczciwe warunki pracy i dbamy o ich utrzymanie. Oczywiście oznacza to, że przestrzegamy przepisów prawa pracy, lecz również to, że jako firma szanujemy prawodawstwo krajowe w każdej z naszych licznych lokalizacji. Pracownicy mogą na przykład organizować się w ramach dozwolonych przepisami w ich kraju, jeśli tego chcą. 
do ustalenia

8. Przestrzegamy prawa

Może się to wydawać oczywiste, ale jest niezwykle ważne: zawsze działamy zgodnie z prawem i obowiązującymi wytycznymi korporacyjnymi. Stosowanie tej zasady wymaga osobistej odpowiedzialności każdego pracownika.

Dlatego zasięgamy informacji o ważnych przepisach, jesteśmy na bieżąco i bierzemy udział w szkoleniach. W razie wątpliwości pytamy naszego inspektora ds. zgodności z przepisami.