odpowiedzialny biznes

Nasze społeczeństwo jest bardziej niż kiedykolwiek narażone na wyzwania gospodarcze, środowiskowe, społeczne i kulturowe. Jesteśmy jednak przekonani, że zrównoważony rozwój jest kluczem do przekształcenia tych wyzwań w możliwości. Odpowiedzialność biznesowa jest podstawą i siłą napędową naszych działań. Oznacza to prowadzenie zrównoważonego biznesu nie tylko w naszej własnej działalności, ale również w całym łańcuchu dostaw.

Zrównoważony rozwój w MAKRO
chcesz wiedzieć dlaczego zrównoważony rozwój jest bardzo ważny dla gastronomii?
Dowiedz się więcej!

Polityki produktowe

Produkty organiczne

Niemarnowanie żywności

Opakowania

Jakość

Łańcuch dostaw

Środowisko

Pracownicy

Społeczeństwo

Aktualności