DLACZEGO WPROWADZAMY POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

Ochrona praw człowieka w tym:

 • Zakaz pracy dzieci (w miejscu pracy, weryfikacja wieku)
 • Brak pracy przymusowej (swoboda przemieszczania się, wynagrodzenie za pracę)
 • Sprawiedliwe wynagrodzenie (np. płaca wystarczająca na utrzymanie)
 • Przestrzeganie praw BHP (bezpieczeństwo budowlane, pożarowe i elektryczne)
 • Brak dyskryminacji (ze względu na płeć, religię lub z jakiegokolwiek innego powodu) 
 • Przestrzeganie godzin pracy (brak dużej ilości nadgodzin, dni odpoczynku)
  Brak korupcji
 

Zapewnienie dobrostanu zwierząt 

 • Wykluczenie jaj klatkowych
 • Wykluczenie nadmiernego profilaktycznego stosowania antybiotyków
 • Wykluczenie modyfikacji genetycznych

Zapewnienie dobrostanu środowiska i bezpieczeństwa żywności

 • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej
 • Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
 • Właściwego nawożenia
 • Właściwego nawadniania
 • Właściwego postępowania w odpadami

Zapobieganie wylesianiu (Polityki Papier & Drewno, Olej palmowy, Soja)

Zapewnienie dostępności ryb i owoców morza dla przyszłych pokoleń oraz ochrona ekosystemu morskiego (Polityka rybna)

Redukcja użycia jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych (Polityka Single Use Plastic)

 • Wymiana plastikowych jednorazówek w ofercie Makro na dostępne zamienniki: wyroby wielokrotnego użytku lub wyroby z alternatywnych materiałów przyjaznych środowisku
 • Rozwijanie asortymentu wyrobów kompostowanych

Dlaczego OLEJ PALMOWY?

Olej palmowy może być obecny w szerokiej gamie produktów, m.in. w wypiekach, słodyczach, produktach seropodobnych.


Plantacje wytwarzające olej palmowy, w porównaniu do upraw innych roślin oleistych, charakteryzują się największą wydajność produkcyjną. Ich wydajność jest około czterokrotnie wyższa niż wydajność innych upraw roślin oleistych. Olej palmowy charakteryzuje się też najniższymi kosztami produkcji.

 

Najpoważniejsze zagrożenia:

 • Niekontrolowana uprawa oleju palmowego prowadzi do dewastacji lasów deszczowych – WWF – co godzinę wycinane jest 300 boisk piłkarskich lasu deszczowego.
 • Stosowane są pestycydy i inne chemikalia – zanieczyszczenie środowiska
 • Wylesianie – orangutany mogą być zagrożone wyginięciem w ciągu najbliższych 5-10 lat, a tygrysy sumatrzańskie mniej niż 3 lata.
 • Z powodu wylesiania wzrasta emisja CO2, co prowadzi do zmian klimatu

CELEM MAKRO JEST 100% CERTYFIKACJA PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ. 

DLACZEGO SOJA?

Soja to jedna z najważniejszych roślin na świecie. W głównej mierze jest ona postrzegana jako roślina oleista, ale dla Europy jest to przede wszystkim roślina białkowa. Soja dzięki zawartości białka o wysokiej wartości biologicznej stała się produktem chętnie wybieranym przez konsumentów, którzy wyrażają chęć rezygnacji z produktów odzwierzęcych oraz dla osób, które z produktów tych zmuszone są zrezygnować m.in. z powodu nietolerancji czy alergii. Nasiona soi bogate są również w nienasycone kwasy tłuszczowe co sprawia, że stanowią pożywienie wysoce energetyczne, dlatego chętnie wybierane są jako materiał paszowy.

 

Najważniejsze zagrożenia:

Nieformalna siła robocza

Duża liczba gospodarstw sojowych korzysta z nieformalnej siły roboczej, nie jest zgodna z przepisami bhp i uchyla się od podatków,

Wylesianie:

 • Utrata środków utrzymania przez miliony ludzi, dla których las jest środowiskiem życia, co prowadzi do zatracania ich tożsamości kulturowej i ich wymieranie;
 • Obniżeniem poziomu wód gruntowych, co prowadzi do wysuszania gruntów i ich pustynnienia, a także wysychania ujęć wody oraz obniżenie wydajności rolnictwa
 • Zakłóceniem obiegu wody w środowisku, co może prowadzić do powodzi, susz, osunięć ziemi i lawin błotnych;
 • Niszczeniem naturalnych siedlisk wielu ssaków i ptaków, co prowadzi do zmniejszania ich populacji i wymierania wielu gatunków

Polityce podlegają produkty z 2 poniższych grup:

 • Soja jako składnik (Tier 1) - produkty zawierające ponad 95% składnika sojowego (np.: fasola edamame, pasta miso, olej sojowy, orzeszki sojowe), a także  produkty, które zawierają w swoim składzie soję w znaczącej ilości oraz wskazuje na to ich specyfika (np. sos sojowy, tofu), a źródłem soi jest Ameryka Południowa.
 • Soja jako pasza dla zwierząt (Tier 2) - (ryby i mięso nieprzetworzone) - zaliczamy do tej grupy drób, wieprzowinę,  wołowinę i łososia hodowlanego, a źródłem soi jest Ameryka Południowa.
 

CELEM MAKRO JEST 100% CERTYFIKACJA PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ. 

Certyfikacja gwarantuje również, że na rynku dostępne są wysokiej jakości uprawy, żywność i pasze, które są niemodyfikowane genetycznie.

Dlaczego PAPIER I DREWNO?

Lasy nie są tylko miejscem występowania ogromnej liczby gatunków fauny i flory ale również domem blisko miliarda ludzi. Zatrzymanie wylesiania, ochrona lasów i związanych z nimi ekosystemów jest jednym z podstawowych sposobów eliminowania przyczyn zmian klimatycznych.

Najważniejsze zagrożenia:

 • Pozbawienie miejsca do życia tych, dla których las jest środowiskiem życia, co prowadzi do zatracania tożsamości kulturowej oraz wymierania rdzennych mieszkańców środowisk leśnych
 • Obniżeniem poziomu wód gruntowych, co prowadzi do wysuszania gruntów i ich pustynnienia, a także wysychania ujęć wody oraz obniżenie wydajności rolnictwa
 • Dewastacja lasów, ich palenie czy wycinka prowadzi do odsłonięcia gleby, zwiększając jej erozję, co może powodować osuwania się ziemi
 • Zakłócenie obiegu wody w środowisku, co może prowadzić do powodzi, susz, lawin błotnych ale może mieć również negatywny wpływ na bioróżnorodność fauny i flory
 • Niszczeniem naturalnych siedlisk wielu ssaków i ptaków, co prowadzi do zmniejszania ich populacji i wymierania wielu gatunków
 • Spadek zdolności redukcji CO2 z atmosfery przez lasy prowadzi do znaczących zmian klimatu
 

Polityce podlegają produkty, które składają się z drewna lub włókien drzewnych w ponad 50 % masy.

Celem Makro jest 100% certyfikacja według standardów FSC lub PEFC produktów marki własnej.

Dlaczego ryby i owoce morza?

Zasoby ryb i owoców morza na świecie drastycznie maleją. Ponad jedna trzecia światowych zasobów ryb i owoców morza jest poławiana w sposób niezrównoważony, powodując przełowienie stad (Źródło: msc.org, 01.2021). Jest to o tyle istotny problem, iż jest wiele krajów, których głównym źródło białka zwierzęcego są właśnie ryby i owoce morza.

Największe zagrożenia:

Przełowienie

Niszczenie dna morskiego 

Przyłów - wszystkie gatunki zwierząt wyłowione wraz z połowami, a które nie stanowią celu połowu

MAKRO czynnie włącza się w przeciwdziałanie malejącym zasobom ryb i owoców morza poprzez wdrażanie Polityki Grupy METRO (Fish Policy). Na potrzeby Polityki wyselekcjonowano 12 kluczowych ryb i owoców morza, które stanowią największy udział w sprzedaży. Są nimi: łosoś, krewetki, tuńczyk, małże, mintaj, dorsz, dorada, labraks, pstrąg, panga, homar, przegrzebki.

Celem MAKRO jest, aby 90% obrotu z 12 kluczowych gatunków pochodziło z produktów objętych certyfikatami.

Jakie certyfikaty są honorowane przez MAKRO:

 • Gatunki dziko poławiane: MSC, G.U.L.F. , IRFM, RFM , MEL Japan , FOS
 • Gatunki hodowlane: ASC, BAP , GLOBAL G.A.P. , CQA , MEL Japan, BIO

MAKRO akceptuje również FIP / AIP – Projekt Poprawy Rybołówstwa i Program Poprawy Hodowli.

DLACZEGO PLASTIK JEDNORAZOWEGO UŻYTKU?

Według szacunków od połowy ubiegłego wieku, ludzkość wytworzyła około 9 mld ton plastiku, z czego tylko około 9% zostało poddane właściwemu recyklingowi.  Czas rozkładu plastiku wynosi od kilkuset do nawet kilku tysięcy lat. Ze względu na jego silny wpływ degradujący na środowisko, ograniczenie użycia plastiku jest jednym z głównych kierunków działań proekologicznych.

Najważniejsze zagrożenia:

• Zgodnie z przewidywaniami do 2050 roku w morzach i oceanach będzie pływała większa masa plastikowych odpadów niż ryb i pozostałej fauny morskiej.

• Długotrwałe oddziaływanie plastiku powoduje choroby ryb, owoców morza i raf koralowych

• Mikrocząsteczki pochodzące z plastiku zjadane są przez ryby, a następnie zalegają one w ich żołądkach.

• Większe plastikowe odpady jak na przykład torby foliowe do złudzenia przypominają rybom oraz żółwiom morskim meduzy, przez co są przez te zwierzęta połykane.

• Zwierzęta morskie często zaplątują się w dryfujące odpady np. resztki sieci lub folie lub są ranione przez ostre fragmenty twardego plastiku.

• Plastik w postaci pyłu znajduje się w powietrzu, które wdychamy każdego dnia.

• Wiele kosmetyków, szczególnie peelingów czy żeli do mycia twarzy zawiera plastik w postaci mikrocząstek, które są zmywane do kanalizacji, a oczyszczalnie nie są w stanie wychwycić tak drobnych cząstek plastiku.

• Plastikowe odpady przenikają do ziemi zatruwając ją toksynami.

• Proces produkcji plastiku powoduje znaczną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

• Plastik jest niebezpieczny nie tylko dla planety, ale także dla ludzi. Już bowiem w procesie jego produkcji wykorzystywane są substancje rakotwórcze

Polityka SUP (Single Use Plastic) dotyczy zastąpienia jednorazowych wyrobów z konwencjonalnego plastiku, wyrobami wielokrotnego użytku lub wyrobami z materiałów alternatywnych, nadających się do pełnego recyklingu lub kompostowania, innymi niż tworzywa sztuczne ropopochodne.

Celem Makro jest  100 % wyeliminowanie jednorazowych produktów marki własnej z konwencjonalnego plastiku.

Dlaczego rezygnacja z jaj z chowu klatkowego?

Zapewnienie dobrostanu zwierząt to jedna z wielu praktyk, którymi kierujemy się w ramach spełnienia założeń zrównoważonego rozwoju. Z szacunku do zwierząt MAKRO zrezygnowało ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego o trzy lata wcześniej niż zakładano!


Kury pochodzące z chowu klatkowego spędzają część lub całe swoje życie w specjalnych metalowych boksach czy kojcach. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami zwierzęta utrzymywane w klatkach doświadczają ogromnego cierpienia i stresu. Może to prowadzić do agresji oraz samookaleczeń.

 

Chów klatkowy

Zagęszczenie: 13 sztuk/m2
Powierzchnia klatki w przeliczeniu na kurę nioskę powinna wynosić co najmniej 0,075 m2, przy czym szerokość min. 30 cm, więc długość min. 25 cm.

Chów ściółkowy

Zagęszczenie: 9 sztuk/m2
Ściółka na podłodze; 1 gniazdo na 7 kur; minimalna długość grzędy 15 cm/kurę; przestrzeń do drapania; dostęp światła naturalnego może być zapewniony lub nie

Wolny wybieg

Zagęszczenie: 9 sztuk/m2

Ściółka na podłodze; 1 gniazdo na 7 kur; minimalna długość grzędy 15 cm/kurę; przestrzeń do drapania; dostęp światła naturalnego zapewniony; swobodny dostęp do wybiegu zapewniony; schronienie i cień może, ale nie musi być zapewnione

Chów ekologiczny

Zagęszczenie: 6 sztuk/m2

Ściółka na podłodze; 1 gniazdo na 7 kur; minimalna długość grzędy 18 cm/kurę; przestrzeń do drapania; dostęp światła naturalnego zapewniony; swobodny dostęp do wybiegu zapewniony; schronienie i cień zapewnione; mniejsza wielkość stada (zwykle do 2000 kur)