Działania na rzecz środowiska, czyli jak MAKRO dba o środowisko naturalne 

Wśród działań na  rzecz środowiska można uznać wszystkie nasze działania, jakie prowadzimy w ramach optymalizacji procesów, przyczyniające się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.  Celem METRO jest osiągnięcie neutralności klimatycznej we wszystkich procesach własnych do 2040 roku.

FREON EXIT PROGRAM - rezygnacja z freonu jako czynnika chłodzącego

Freon Exit Program jest flagowym projektem METRO. Ideą projektów FEP jest wymiana instalacji chłodniczych, których działanie jest oparte na freonie, na technologię , w której używany jest czynnik chłodniczy neutralny dla środowiska, czyli CO2. Naszym celem do 2030 roku jest wymina we wszytkich obiektach w Polsce u Europie instalacje freonowe na nowe oparte na CO2.

Zmiana technologii przyczynia się do oszczędności nakładów energii na chłodnictwo do 40%, co przekłada się na 20% oszczędności dla całego obiektu. Przy realizacji projektów stosujemy najnowsze technologie , co maksymalizuje efektywność energetyczną np. ejectory cieczowe i gazowe.

 

Udział w Demand Side Response 

Makro jest uczestnikiem DSR (Demand Side Response).
Makro posiada możliwość redukcji poboru energii z sieci w swoich 7 obiektach na wezwanie PSE.
 
W momencie, gdy Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłaszają ryzyko braku zapasu mocy w sieci (np. na skutek niskiego poziomu rzek lub awarii bloków energetycznych), mogą wezwać uczestników programu DSR (Demand Side Response) do redukcji energii. Powoduje to redukcję wprowadzania przymusowych ograniczeń stopni zasilania, a odbiorcy energii elektrycznej w Polsce są zabezpieczeni i nie grożą im wyłączenia tzw. blackouty.

W ramach uczestnictwa w programie  Demand Side Response MAKRO otrzymało możliwość korzystania z Godła – Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski, jako świadectwa zaangażowania społecznego i świadomości energetycznej.
 

Stacje ładowanie samochodów elektrycznych

W ramach współpracy z firmą Revnet, MAKRO wyposażyło wszystkie hale w dwustanowiskowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Dostępne są one dla wszystkich, którzy pobiorą  aplikację z kodu QR lub zarejestrują się na stronie www.greenwaypolska.pl.

Energy Saving Project

Energy Saving Prodjects to projekty, które mają za zadanie obniżenie zużycia energii elektrycznej. Są to modernizacje używanych technologii, wymiana lub usunięcie zbędnych urządzeń. Projekty prowadzone przez MAKRO to m.in. wymiana oświetlenia w różnych obszarach hali na LEDowe, wprowadzenie automatyki oświetlenia, wymiana wentylacji, zabudowa mebli chłodniczych. W ramach tych projektów pozyskujemy Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, które wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za inwestycje poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa.

BREEAM

MAKRO  dla wybranych hal posiada certyfikat BREEAM. Spełnienie wymogów BREEAM pomaga budynkom w osiągnięciu niższych kosztów użytkowania, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz stworzenia środowiska przyjaznego dla zdrowia i komfortu użytkowników.

Zbiórka odpadów

MAKRO prowadzi inicjatywy wewnętrzne i zewnętrzne zarządzania odpadami. Do pierwszych należą segregacja śmieci i recykling surowców wtórnych. W ramach działań odzyskujemy kartony i folię. Do inicjatyw zewnętrznych zaliczamy selektywną zbiórkę odpadów od klientów. Przy halach klienci znajdą oznakowane miejsca, gdzie mogą oddać kartony, folie, elektrozłom. Projekt trwa od 2014 roku.

Neutralność klimatyczna do 2040 roku

Do 2040 roku MAKRO zmniejszy określone emisje gazów cieplarnianych na m² powierzchni sprzedaży i dostaw w swojej działalności operacyjnej na całym świecie – do tego stopnia, że każda hurtownia będzie neutralna pod względem klimatycznym, głównie dzięki własnym wysiłkom. W tym celu MAKRO wprowadza ambitny pakiet środków wspieranych przez inwestycje w technologię i innowacje. 

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, inwestujemy w: 

  • efektywność energetyczną i energie odnawialne 
  • przechodzenie na naturalne czynniki chłodnicze w chłodnictwie 
  • rezygnację z ogrzewania paliwami kopalnymi 
  • rozbudowę systemów fotowoltaicznych 
  • elektryfikację floty firmowych samochodów
  • model zero emisji w budowie nowych sklepów 
Chcesz dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju?
Grupa METRO śledzi postępy w oparciu o dane. Ten raport jest dostępny w języku angielskim. 
Przeczytaj raport
Dowiedz się więcej o podejściu MAKRO
Oferujemy naszej międzynarodowej społeczności więcej informacji w języku angielskim. 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W MAKRO