Polityka health and nutrition

Celem tej polityki jest zwiększenie prozdrowotnych działań i zwiększenie, w asortymencie MAKRO, ilości produktów marki własnej o zmienionym składzie tak, aby zapobiegać chorobom cywilizacyjnym oraz poszerzenie gamy produktów ekologicznych.

Główne założenia polityki Health & Nutrition

• Redukcja minimum 0,1 g / 100 g poniższych składników w wybranych produktach marki własnej: cukru, soli, tłuszczy nasyconych.
• Zawartość tłuszczy trans < 2 g na 100 g.
• Rezygnacja w wybranych produkach marki własnej z: substancji wzmacniającej smak - glutaminianu monosodowego, barwników azowych, substancji konserwujących, innych substancji dodatkowych.
• Promowanie produktów ekologicznych.
• Promowanie produktów z wykorzystaniem alternatywnych roślinnych źródeł białka jako zamienniki produktów mięsnych.

Ponadto zajmujemy się politykami zrównoważonego rozwoju w zakresie produktów marki własnej związanej z:

• olejem palmowym
• soją
• rybami i owocami morza
• rezygnacją z jaj z chowu klatkowego
• papierem i drewnem
• plastikiem (Single Use Plastic)

Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem:

Odpowiedzialny biznes