Badanie produktów

MAKRO Polska ma ponad 2000 lokalnych produktów sygnowanych marką własną MAKRO. Marka własna MAKRO obejmuje zarówno produkty żywnościowe (od produktów ultra świeżych po produkty mrożone, suche), jak również produkty nieżywnościowe (od produktów biurowych, po profesjonalny sprzęt dla branży HoReCa).

Jak badamy produkty?

Jako sieć międzynarodowa wyspecjalizowana w potrzebach rynku HoReCa i Traders, MAKRO przywiązuje ogromną wagę do jakości i bezpieczeństwa produktów będących pod marką własną.

Produkty te znajdują się pod szczególnym nadzorem, co oznacza, że są przeprowadzane regularnie analizy laboratoryjne produktów, zlecane akredytowanym jednostkom niezależnym.

Produkty są analizowane pod kątem spełnienia wymagań obowiązującego prawa oraz wymagań jakie MAKRO stawia tym produktom. Częstotliwość takich analiz laboratoryjnych jest ustalana na podstawie oszacowania ryzyka dla samego produktu oraz dla dostawcy.Szacowanie ryzyka

W oszczacowaniu takiego ryzyka bierze się pod uwagę m.in:

- Czy dostawca posiada jeden z uznawanych przez organizację GFSI certyfikatów oraz ISO 9001 dla produktów nieżywnościowych,

- Food Fraud, czyli podatność produktu na zafałszowania,

- Bezpieczeństwo produktów: mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne,

- Incydenty związane z produktami i dostawcami, które miały miejsce na rynku.

Ponadto wyrywkowo badamy produkty pod marką dostawcy na zgodność z przepisami prawa.