Kontrola jakości produktów

Zadowolenie klienta oraz najwyższa jakość produktów to nasz priorytety, dlatego zanim artykuły trafią do hal poddawane są rygorystycznej kontroli jakości w Magazynach Centralnych.

Kontrola jakości

Platforma owocowo-warzywna

Za prawidłową kontrolę odpowiedzialni są nasi wyszkoleni, doświadczeni kontrolerzy jakości posiadający państwowe uprawnienia rzeczoznawców.

Proces kontroli jakości odbywa się wieloetapowo – od kontroli stanu higienicznego i temperatury transportu, przez kontrolę dokumentacji towarzyszącej, po fizyczną ocenę dostarczonych produktów.

Sprawdzenie jakości odbywa się w oparciu o zgodność towaru z unijnymi normami zawartymi w Rozporządzeniu UE 428/2018, oraz wewnętrznymi ustaleniami odpowiadającymi na potrzeby naszych klientów.

W codziennej pracy wykorzystywane są narzędzia - kalibrownice, wzorniki barw, penetrometry oraz refraktometry.

Platfroma rybna

Kontrolerzy jakości Ryb są odpowiedzialni za zapewnienie, że dostarczane produkty spełniają wszystkie wymagania MAKRO oraz wymagania obowiązujących przepisów prawa, tak by tylko produkty odpowiedniej jakości mogły być dostarczane do hal.

W trosce o bezpieczeństwo świeżych ryb i owoców morza oferowanych w halach MAKRO każda partia przechodzi wnikliwą kontrolę na Platformie Logistycznej.

Należy zapewnić, aby przed wprowadzeniem do obrotu, produkty rybołówstwa zostały poddane ocenie w celu wykrycia widocznych pasożytów. Kontrolę przeprowadza się na specjalistycznym podświetlanym stole.

Platforma mięsna

Kontrolerzy jakości są odpowiedzialni za to, aby tylko najwyższej jakości mięso trafiło na półki do hal MAKRO.

Przede wszystkim sprawdzana jest temperatura produktu oraz jej wartość podczas drogi do magazynu, ponieważ jest to gwarancja bezpieczeństwa produktu. Kolejny etap to kontrola warunków higienicznych w transporcie Opiniowana jest poprawność oznakowania oraz etykietowania produktu. Bardzo istotna jest właściwa obróbka mięsa, która musi być zgodna z ustalonymi, szczegółowymi specyfikacjami.