Plastik i opakowania

Dla restauratorów, tak jak dla MAKRO, liczy się produkt. Dlatego staramy się używać tylko tylu opakowań, ile trzeba i możliwie najmniej. Poprzez opakowania naszych marek własnych dążymy do zmniejszenia wpływu na środowisko podczas całego cyklu życia produktów. Aktywnie poszukujemy alternatyw dla konwencjonalnego plastiku, jednocześnie dbając o spełnianie wysokich standardów jakości i higieny, jakich oczekują nasi klienci. Rozmawiamy z różnymi interesariuszami, opracowując innowacyjne rozwiązania, które przybliżą nas do działania w obiegu zamkniętym i stosowania mniej szkodliwych materiałów. 

Plastik i opakowania w MAKRO
Public Value

Managing resources responsibly

Z zasady wspieramy ponowne wykorzystywanie i recykling zasobów. Koncentrujemy się na opakowaniach i odchodzeniu od stosowania konwencjonalnego plastiku. Aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, zdecydowanie wspieramy recykling w obiegu zamkniętym. W codziennej działalności naszych hurtowni opakowania służą nie tylko do transportu, konserwowania i ochrony towarów. Zawierają także informacje i instrukcje użytkowania dla klientów. Opakowania stanowią jednak przede wszystkim duże wyzwanie dla wielu branż, które chcą zmniejszyć ich ilość i stosować odpowiednie materiały. 

Strategia MAKRO dotycząca plastiku 

Aby podkreślić nasze silne zaangażowanie w walkę z plastikowymi odpadami, we wrześniu 2018 roku, w ramach strategii MAKRO dotyczącej plastiku, wraz z naszymi krajowymi oddziałami zobowiązaliśmy się do 2025 roku zastąpić tradycyjne jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych alternatywami wielokrotnego użytku, podlegającymi recyklingowi lub kompostowaniu. Chcemy także dążyć do przejścia na recykling tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym. 
Polityka MAKRO dotycząca jednorazowego plastiku
Pobierz
Alternatywy dla plastiku w MAKRO 
Zioła w MAKRO 
Globalna perspektywa
Dowiedz się więcej o podejściu MAKRO
For our international community we offer more information in English.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W MAKRO