Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Centrum Wsparcia Biznesu - Dane firmy


MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
Tel: (022) 5000 000
Fax: (022) 5000 701
NIP: 522-000-28-60

KRS: 0000047354 rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 257 068 680,00 zł
Kapitał wpłacony: 257 068 680,00 zł