Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Regulamin zwrotu towarów

Załącznik nr 1 do procedury S-102 Zwroty towarów zakupionych przez Klientów

I. Definicje:

„Klient” - poprzez określenie „Klient” rozumie się podmiot posiadający kartę / karty Klienta Makro wydaną / wydane pod jednym numerem.
„Hala Makro” – przez określenie Hala Makro rozumie się wszystkie Centra Zaopatrzenia Hurtowego Makro Cash and Carry Polska S.A., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
„Towar zwracany” – przez określenie towar zwracany rozumie się towar, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu.

II. Warunki i tryb dokonywania zwrotów towaru:

1. Zwrotom podlegają towary spełniające łącznie poniższe warunki:

1.1. zwracany towar nie był używany.
1.2. zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
1.3. zwracany towar nie ma podbitej karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy).
1.4. towar nie należy do grupy asortymentów, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu

2. Towary spełniające łącznie wszystkie warunki, o których mowa w pkt. 1 powyżej w dalszej części niniejszego regulaminu zwane są „Towar zwracany”.

3. Zwrot towaru spełniającego powyższe warunki dokonany może być tylko na podstawie oryginalnego dokumentu zakupu towaru w Hali Makro, tj: na podstawie paragonu fiskalnego ze specyfikacją sprzedaży lub faktury VAT.

4. Zwrotom nie podlegają towary z poniższych grup asortymentowych:

4.1. Żywność świeża wymagająca specjalnych warunków przechowywania (Np. nabiał, mrożonki, itp.)
4.2. Kwiaty, krzewy i inna roślinność wymagająca specjalnych warunków przechowywania
4.3. Bielizna osobista,
4.4. Komputery, laptopy, urządzenia z nawigacją GPS,
4.5. Zapisane nośniki danych (kasety video i audio, płyty CD, DVD, VCD, programy komputerowe),
4.6. Ksiązki, czasopisma, albumy, atlasy, mapy,
4.7. Paliwa zakupione na stacjach paliw Makro,
4.8. Artykuły przecenione – niepełnowartościowe (art. detal)

5. Terminy zwrotu Towaru zwracanego:

5.1. W przypadku zwrotu Towaru zwracanego należącego do asortymentu artykułów przemysłowych Klient może dokonać zwrotu w terminie 90 dni od daty zakupu.
5.2. W przypadku zwrotu urządzeń LCD lub typu plazma (monitory, telewizory), o ile spełniają one warunki o których mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, Klient może dokonać zwrotu w terminie 14 dni od daty zakupu.
5.3. W przypadku zwrotu Towaru zwracanego należącego do asortymentu artykułów spożywczych lub asortymentu artykułów chemicznych, Klient może dokonać zwrotu w terminie 7 dni od daty zakupu

6. W przypadkach spornych, wymagających indywidualnego rozpatrzenia, decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zwrotu towaru od Klienta podejmuje Dyrektor Hali lub osoba przez niego upoważniona.

7. Dokonywanie zwrotów odbywa się w Dziale Obsługi Klienta, w punkcie obsługi zwrotów i reklamacji.

8. Artykuły zakupione w Makro mogą zostać zwrócone w każdej Hali Makro.

9. Zwrot towaru powoduje zwrot kwoty w wysokości zapłaconej ceny widniejącej na oryginalnym dokumencie sprzedaży.

10. Odbiór gotówki za zwracany towar musi być zrealizowany w dniu dokonania zwrotu towaru.

11. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia faktu dokonania zwrotu towaru i odbioru gotówki własnoręcznym podpisem i datą na odpowiednich dokumentach.

12. Makro Cash and Carry Polska S.A. nie jest zobowiązane do pokrycia żadnych kosztów, jakie Klient poniósł w związku ze zwrotem towaru.

13. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2006, na czas nieokreślony.

14. Każdy Klient będzie miał możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w Dziale Obsługi Klienta, w punkcie obsługi zwrotów i reklamacji każdej Hali Makro.

15. Makro Cash and Carry Polska S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich zgodnie z punktem 14.

 

< powrót