Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Zostań Klientem MAKRO

Jesli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą lub dokonujecie zakupu na rzecz instytucji, biur lub urzędów zapraszamy do wyrobienia Karty Klienta MAKRO. Dzięki niej będą Państwo mogli dokonywać zakupów w każdej hali MAKRO w Polsce oraz w całej sieci MAKRO METRO na terenie całego świata.

Kto może zostać naszym Klientem?

Mogą Państwo zostać naszymi klientami, jeśli:

  1. prowadzą działalność gospodarczą,
  2. są przedstawicielami urzędu państwowego,
  3. reprezentują instytucję użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale, kościoły).

Sprawdź co zyskasz stając się Klientem MAKRO Cash and Carry:

Dlaczego warto kupować w naszych hurtowniach?


Rejestracja Klienta


W celu dokonania rejestracji należy zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w najbliższej hali MAKRO lub wypełnić formularz on-line dostępny tutaj:  

Internetowa rejestracja Klienta

Osoba dokonująca rejestracji w bazie Klientów MAKRO powinna okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, a także złożyć oświadczenie rejestracyjne. Jeżeli posiadają Państwo zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, konieczne jest jego dostarczenie wraz z dowodem dokonania opłaty. Przed dokonaniem rejestracji, prosimy zapoznać się z Regulaminem Klienta MAKRO.

Regulamin Klienta MAKRO

Przy rejestracji, zostaną bezpłatnie wydane 2 imienne Karty Klienta MAKRO. W dowolnym momencie, na życzenie Właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentacji, może być wydana większa ilość kart Klienta dla osób wskazanych przez Właściciela firmy lub osobę wskazaną do reprezentacji. Wydanie karty Klienta MAKRO nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez posiadaczy kart Klienta MAKRO na przetwarzanie danych osobowych przez Makro Cash and Carry.

Zapraszamy do dowolnej hali MAKRO lub MAKRO Punktu.


Dodatkowe informacje

Aby chronić Państwa interesy, wprowadziliśmy następujące zasady korzystania z Karty Klienta MAKRO:

  • Zaraz po wejściu na teren hali należy zbliżyć kartę do czytnika (w ten sposób uruchomiona zostanie bramka wejściowa) oraz okazać dokument tożsamości – jeśli poprosi o to pracownik Działu Obsługi Klienta.
  • W czasie zakupów posiadaczowi karty może towarzyszyć jedna osoba.
  • Karta jest imienna i nie można udostępniać jej osobom trzecim.

W przypadku utraty karty:

W przypadku utraty karty prosimy o bezzwłocznie powiadomienie Działu Obsługi Klienta MAKRO, w którym firma/instytucja została zarejestrowana.

W przypadku zmiany danych:

W przypadku wszelkich zmian danych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej prosimy o informowanie o nich hali MAKRO, w której firma/instytucja została zarejestrowana. Przy zmianie danych adresowych firmy/instytucji prosimy o przedstawienie dokumentów potwierdzających te zmiany.

Ważność karty:

Karty Klienta MAKRO wydawane są bezterminowo. Jedynie w przypadku niedokonywania zakupów przez dwa lata (dla firmy nowo zarejestrowanej przez rok) karta zostaje automatycznie zablokowana przez system. W celu jej odblokowania należy przedstawić w Dziale Obsługi Klienta hali, w której firma/instytucja została zarejestrowana, dokument potwierdzający jej działalność.

Zwroty towarów:

Klienci MAKRO mogą dokonać zwrotu zakupionego towaru tylko na podstawie oryginalnego dokumentu zakupu towaru w Hali MAKRO, tj: na podstawie paragonu fiskalnego ze specyfikacją sprzedaży lub faktury VAT. Zwrot może być dokonany we wszystkich Halach MAKRO w Dziale Obsługi Klienta w punkcie obsługi zwrotów i reklamacji.


Dowiedz się więcej o zwrotach towarów

Podobne elementy:

Dlaczego warto kupować w MAKRO?

Regulamin Klienta MAKRO
Zwroty towarów