Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

HACCP w MAKRO


Bezpieczeństwo żywności i zabezpieczenie interesów Konsumenta, który kupując u nas produkty żywnościowe obdarza nas ogromnym zaufaniem, ma dla nas najważniejsze znaczenie.

Przedsiębiorstwa spożywcze prowadzące jakąkolwiek działalność związaną z etapem produkcji, przetwarzania czy dystrybucji żywności odpowiedzialne są za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w biznesie pozostającym pod ich kontrolą. Aby osiągnąć wysoki poziom ochrony zdrowia i życia ludzkiego MAKRO wprowadziło systemy zapewnienia jakości nie tylko w odniesieniu do oferowanych produktów, czy do warunków higieniczno-sanitarnych w jakich są one eksponowane, ale także poziomu świadomości załogi.

W naszych wszystkich halach i MAKRO Punktach mamy wdrożony i funkcjonujący system HACCP (Analiza Krytycznych Punktów Kontroli) oparty na zasadach Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Dobrej Praktyki Higienicznej. HACCP pozwala zidentyfikować potencjalne niebezpieczeństwa dla żywności, ocenić ryzyko ich pojawienia się i zgodnie z tą wiedzą postępować w celu eliminacji zagrożenia dla konsumenta.

Wdrożony i certyfikowany w Makro system ISO 22000 łączy wymagania:
  • HACCP
  • GMP/GHP
  • Zarządzania Jakością zgodnie z normami ISO 9000

haccp-259-300-160