Minimalna krajowa od 1 lipca 2024 roku wynosi 4 300 zł brutto

Od 1 lipca 2024 roku kolejny raz zmieniła się wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej za pracę. Wyższa płaca minimalna oznacza nie tylko wyższe wpływy na konta pracowników, ale także istotnie wyższe koszty dla przedsiębiorców. O ile wzrosło minimalne wynagrodzenie 1 lipca 2024 roku? Jaka będzie minimalna krajowa w 2025 roku?

Minimalne wynagrodzenie w gospodarce – od czego zależy i kto je ustala?

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie przedsiębiorca może zaoferować pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzinowym. Oferowanie płacy poniżej wynikającego z przepisów minimalnego wynagrodzenia stanowi poważne naruszenie praw pracowniczych i pociąga za sobą konsekwencje. Jeśli kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykaże nieprawidłowości w zakresie wynagradzania pracowników, może się to skończyć dla pracodawcy grzywną wynoszącą nawet 30 000 złotych.

Zasady kształtowania minimalnej krajowej precyzyjnie opisuje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z treścią tego dokumentu wysokość płacy minimalnej jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, a czynnikami wpływającymi na jej wysokość są m.in.:

 • wydatki gospodarstw domowych;

 • poziom życia różnych grup społecznych;

 • warunki gospodarcze państwa (sytuacja budżetowa);

 • prognozowany realny przyrost produktu krajowego brutto;

 • wskaźnik cen w roku ubiegłym i jego prognoza na rok następny;

 • wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku bieżącego i jego prognoza na rok następny;

 • wskaźnik udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczby osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim.

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego, będąca forum składającym się z przedstawicieli pracowników, pracodawców i Rady Ministrów, nie uzgodni w ustawowym terminie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok, w drodze rozporządzenia czyni to Rada Ministrów. Ogłoszenie minimalnej płacy następuje wówczas w terminie do 15 września.

Co oznacza wzrost wynagrodzenia minimalnego dla przedsiębiorców?

Wzrost wynagrodzenia minimalnego może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców. Wyższe wynagrodzenia mogą pobudzić popyt na różne towary i usługi, pozytywnie wpłynąć na motywację pracowników, ich wydajność czy zmniejszenie rotacji. Rosnące płace w kraju mogą też zniechęcać do emigracji zarobkowej, a w konsekwencji ułatwić przedsiębiorcom znalezienie rąk do pracy.

O ile na pozytywne efekty zwiększenia płacy minimalnej trzeba najczęściej poczekać, o tyle te negatywne pojawiają się natychmiast. Wyższa płaca minimalna to wyższe koszty prowadzenia działalności już w pierwszym miesiącu jej obowiązywania. Przerzucenie tych kosztów na klienta nie zawsze jest możliwe, dlatego w wielu przypadkach konieczna staje się redukcja zatrudnienia lub restrukturyzacja. Rosnące koszty działalności mogą też zmusić do przeglądu dotychczasowego modelu biznesowego, szeroko rozumianej optymalizacji kosztowej oraz inwestycji w automatyzację.

Przeczytaj też: Jak poradzić sobie z brakiem pracowników w gastronomii? Poznaj 4 proste sposoby.

Jak płaca minimalna wpływa na inne świadczenia?

Wzrost płacy minimalnej nie tylko podnosi koszty wynagrodzeń w firmach, ale również wpływa na wysokość wielu innych świadczeń. Najniższa krajowa jest m.in. podstawą ustalania składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z biznesem i zgodnie z prawem uprawnieni są do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne. Preferencyjne składki przedsiębiorcy mogą opłacać przez 24 miesiące, a ich wysokość ustala się jako 30% minimalnego wynagrodzenia.

Rosnące wynagrodzenie minimalne wpływa również na wyższe dodatki za pracę w godzinach nocnych (20% minimalnej stawki godzinowej), wyższą kwotę maksymalnej odprawy przy ewentualnym zwolnieniu pracownika (15-krotność wynagrodzenia minimalnego), a także wyższe kary za wykroczenia skarbowe – ich maksymalna wysokość jest równa 20-krotności płacy minimalnej.

Dowiedz się więcej na temat: Galopująca inflacja – jak sobie z nią poradzić? 4 kroki do oszczędności.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2024 roku?

Na przestrzeni 2 ostatnich lat minimalne wynagrodzenie w Polsce, przede wszystkim z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie inflację, bardzo dynamicznie rosło. Jeszcze w 2022 roku wynosiło zaledwie 3 010 zł, a od lipca 2024 roku minimalna pensja wynosi 4 300 zł, co oznacza wzrost o niemal 43%!

Zmiany minimalnego wynagrodzenia i kosztu pracodawcy w latach 2023–2024:

 

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto

Koszt pracodawcy

od 1.01.2023

3 490,00 zł

2 709,48 zł

4 204,75 zł

od 1.07.2023

3 600,00 zł

2 783,86 zł

4 337,28 zł

od 1.01.2024

4 242,00 zł

3 221,98 zł

5 110,76 zł

od 1.07.2024

4 300,00 zł

3 261,53 zł

5 180,64 zł


Dlaczego w ostatnich latach minimalna krajowa była zmieniana dwukrotnie w ciągu roku?
Wynika to wprost z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeśli wzrost wskaźnika wzrostu cen przewidywany na nadchodzący rok przekracza 5%, płaca minimalna waloryzowana jest dwukrotnie.

Jaka jest minimalna stawka godzinowa od lipca 2024 roku?

Rosnące wynagrodzenie minimalne automatycznie pociąga za sobą wzrost minimalnej stawki godzinowej. Ona również dynamicznie rosła w ostatnich latach:

 • od 1.01.2023: 22,80 zł brutto;

 • od 1.07.2023: 23,50 zł brutto;

 • od 1.01.2024: 27,70 zł brutto;

 • od 1.07.2023: 28,10 zł brutto.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2025 roku?

Ogłoszone kilka dni temu stawki minimalnego wynagrodzenia na 2025 rok jasno wskazują, że dynamiczny wzrost minimalnej pensji będzie kontynuowany. Warto jednak zaznaczyć, że prognozowana na 2025 rok inflacja to 4,1%, co oznacza, że minimalna płaca wzrośnie w przyszłym roku tylko raz.

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2025 roku? Minimalna płaca wzrośnie o 326 zł (7,6%) do poziomu 4 626 zł brutto, co przekłada się na 3 483,51 zł netto. Minimalną stawkę godzinową ustalono z kolei na poziomie 30,20 zł brutto.