Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Rozwiazania Dla Handlu Detalicznego

Dobre prowadzenie biznesu oznacza dla właściciela firmy podnoszenie kwalifikacji własnych oraz pracowników, a także konieczność orientowania się w przepisach prawa oraz wypełniania nałożonych przez to prawo obowiązków. Oferując szkolenia biznesowe MAKRO pomaga swoim Klientom dostosować prowadzoną przez siebie działalność do tych wymagań.

Prawo pracy dla sklepu detalicznego

Uczestnicy podczas szkolenia usystematyzują swoją wiedzę z zakresu prawa pracy oraz na podstawie praktycznych przykładów dotyczących prowadzenia sklepu detalicznego zostaną omówione kwestie budzące wątpliwości podczas bieżącego prowadzenia biznesu. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostaną sposoby rozwiązywania problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy.

Skuteczny marketing sklepu detalicznego

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy poznają najbardziej efektywne metody promocji sklepu. Podczas warsztatów uczestnicy uporządkują informacje dotyczące charakterystyki własnych klientów, zapoznają się ze sposobami oddziaływania, wywierania wpływu, a przede wszystkim poszerzą wiedzę o najnowsze narzędzia marketingowe oraz możliwości ich wykorzystania w branży handlu detalicznego.

Obsługa klienta

Uczestnik szkolenia dowie się miedzy innymi jak poprzez kontakt z Klientem budować wizerunek firmy. W planie przewidziane są zajęcia praktyczne, pomagające rozwinąć umiejętności komunikacyjne pracowników tj. ćwiczenie mowy ciała, aktywnego słuchania i budowania pierwszego wrażenia, a także technik efektywnej sprzedaży.

Prawo podatkowe dla sklepu detalicznego

Podczas szkolenia przybliżymy uczestnikom aktualne kwestie podatkowe, przedstawimy problemy praktycznego stosowania prawa podatkowego oraz sposoby rozwiązywania rzeczywistych problemów podatkowych. Dlatego też elementem każdego
z prezentowanych tematów jest analiza konkretnych przypadków z handlu detalicznym, która umożliwi swobodne stosowanie przepisów podatkowych w prowadzonym biznesie.

Asortyment w sklepie, polityka cen

Zmieniające się potrzeby klientów jak i dostęp do praktycznie nieograniczonej ilości produktów stanowią wyzwanie dla wielu przedsiębiorców- sklepikarzy. Uczestnicy warsztatów zdobędą m.in.. umiejętność pozwalającą zatrzymać dotychczasowych klientów i zdobyć nowych, poprzez odpowiednio zbudowany asortyment i efektywną politykę cenową.

Skuteczny merchandising

W dzisiejszych czasach dobra aranżacja i odpowiednie rozplanowanie powierzchni sklepowej to połowa sukcesu. Na tym szkoleniu uczestnicy poznają złote zasady merchandisingu i zdobędą wiedzę na temat otoczenia zewnętrznego sklepu.

Zarządzanie personelem sklepu

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób zarządzających personelem. Ma na celu omówienie budowania relacji z pracownikiem, sposoby motywowania go do działania, prowadzenia wszelkich rozmów a także rozwiązywania zaistniałych konfliktów.

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych dla wsparcia własnego biznesu.

System HACCP dla sklepu detalicznego

Czy Twój system HACCP działa prawidłowo? Twoje wątpliwości zostaną rozwiązane na proponowanym szkoleniu. Uczestnicy poznają podstawowe definicje, zasady systemu oraz jego procedury. Dowiedzą się jak skutecznie wdrożyć system i jak prowadzić niezbędną dokumentację.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach www.akademiamakro.pl