• Pomoc?
  • PL

Persil Duo-Caps Universal Kapsułki do prania 1250 g (50 prań)

Persil Duo-Caps Universal Kapsułki do prania 1250 g (50 prań). Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania tkanin białych w pralkach. Ostrzeżenia: ... Więcej szczegółów
  • Dostępny
  • Dostawa w ciągu 24 h
  • Dostawa kurierem
Kod artykułu 301115001001
Opis produktu

Persil Duo-Caps Universal Kapsułki do prania 1250 g (50 prań).

Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania tkanin białych w pralkach.

Ostrzeżenia: Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Nie dotykać produktu mokrymi rękami.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania tkanin białych w pralkach. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera proteazę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza/. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać wg lokalnych zasad zbiórki odpadów komunalnych.

Cena za szt. x 1
zł 42,99
Cena netto
zł 52,88
Cena brutto (z 23% VAT)
  • Ilość
Pomoc?

Potrzebujesz dalszej pomocy?