• Pomoc?
  • PL

Makro Professional Płyn do dezynfekcji pomieszczeń powierzchni i urządzeń 750 ml

Tylko w MAKRO
Aro Professional Płyn do dezynfekcji pomieszczeń powierzchni i urządzeń 750 ml. Przeznaczenie produktu: Gotowy do użycia płyn o działaniu ... Więcej szczegółów
  • Dostępny
  • Dostawa w ciągu 24 h
  • Dostawa kurierem
Kod artykułu 286048001001
Opis produktu

Aro Professional Płyn do dezynfekcji pomieszczeń powierzchni i urządzeń 750 ml.

Przeznaczenie produktu: Gotowy do użycia płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (w zakresie grzybów drożdżopodobnych), przeznaczony do dezynfekcji sprzętu, urządzeń, powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym również powierzchni mających kontakt z żywnością, dezynfekcji sprzętu, urządzeń, powierzchni w obszarze medycznym (stosowanie w salonach odnowy biologicznej, zakładach fryzjersko-kosmetycznych, placówkach gastronomicznych, itp.).
Postać produktu: płyn
Substancje czynne:
- alkil (C12-16)-chlorku diametylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), zaw. 0,16 g/100 g (zaw. 0,16% wag.)
- chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), zaw. 0,16 g/100 g (zaw. 0,16% wag.)
- alkil (C12-C14) chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC (C12-C14)), zaw. 0,16 g/100 g (zaw. 0,16% wag.)
- propan-2-ol, zaw. 5 g/100 g (zaw. 5% wag).

Przygotowanie i stosowanie:

Stosowanie: produkt gotowy do użycia. Na wcześniej umytą powierzchnie nanieść produkt za pomocą spryskiwacza, pozostawić na minimum 60 sek. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Przechowywanie:

Produkt przechowywać i transportować tylko w oryginalnych opakowaniach.
Chronić przed światłem słonecznym oraz ciepłem. Produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu szczelnie zamknięty, w temperaturze +5÷35°C ze sprawną wentylacją. Produkt stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.; nie wdychać par produktu. Czas wentylacji pomieszczenia po zabiegu 1 minuta.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:


Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: W przypadku długotrwałego narażenia na działanie produktu i przy braku wentylacji może spowodować uczucie senności, zawroty głowy, podrażnienie górnych dróg oddechowych. W kontakcie ze skórą, oczami i w wyniku spożycia może spowodować podrażnienie.
Pierwsza pomoc: W przypadku wystąpienia objawów zatrucia inhalacyjnego (kaszel, uczucie duszności, zawroty głowy) wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, skonsultować się z lekarzem. W przypadku skażenia odzieży, zdjąć ją, obmyć skórę dużą ilością wody (najlepiej bieżącą). W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub oparzeń skontaktować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością chłodnej wody (co najmniej przez 15 minut) rozdzielając osobno powieki, skonsultować się z lekarzem specjalistą. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość wody. Nie podawać środków zobojętniających. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeżeli to możliwe pokazać etykietę.
Postępowanie z odpadami produktu: Preparat najlepiej zużyć w całości. Małe ilości pozostałości produktu mogą być rozpuszczone i spłukane dużą ilością wody. Duże ilości produktu nie wylewać do kanalizacji lecz przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji, lub zwrócić do producenta.
Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.

Cena za szt. x 1
zł 13,99
Cena netto
zł 17,21
Cena brutto (z 23% VAT)
  • Ilość
Pomoc?

Potrzebujesz dalszej pomocy?