• Pomoc?
  • PL

Aro Color Płyn do prania 4 l (50 prań)

Nowość Tylko w MAKRO
Płyn do prania kolorowych tkanin. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Zawiera: ... Więcej szczegółów
  • Dostępny
  • Dostawa w ciągu 24 h
  • Dostawa kurierem
Kod artykułu 275038002001
Opis produktu
Płyn do prania kolorowych tkanin. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Zawiera: Alkohole, C12-14, etoksylowane, siarczanowe, sole sodowe. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Cena za butelka x 1
zł 10,49
Cena netto
zł 12,90
Cena brutto (z 23% VAT)
  • Ilość
Pomoc?

Potrzebujesz dalszej pomocy?