• Pomoc?
  • PL

Voigt Brudpur VC 242 Środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń 1 l

Voigt Brudpur VC 242 Środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń 1 l. Profesjonalny środek do utrzymania czystości. Zastosowana ... Więcej szczegółów
  • Dostępny
  • Dostawa w ciągu 24 h
  • Dostawa kurierem
Kod artykułu 194331001001
Opis produktu

Voigt Brudpur VC 242 Środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń 1 l.

Profesjonalny środek do utrzymania czystości.

Zastosowana technologia: Certyfikat ESD

Zastosowanie: Skoncentrowany, silny środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa nawet mocne zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary oraz osady kuchenne. Szczególnie zalecany do mycia w warsztatach, halach fabrycznych oraz w domu. Zalecany do mycia części maszyn, silników oraz prania odzieży roboczej i moczenia mocno zabrudzonych firan. Wykładziny należy sprawdzić na trwałość kolorów.

Ekologia: Zawarte substancje są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO i formaldehydów. Produkt posiada atest PZH. Dopuszczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada certyfikat ESD zgodny z międzynarodowymi normami CEI-IEC 61340-5-1:2009.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: UWAGA H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315

- Działa drażniąco na skórę. P264

- Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280

- Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352

- W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338

- w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P321

- Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać Kartę Charakterystyki tego produktu). P332+P313

- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Pojedyncze opakowania wypłukać wodą, potraktować jako odpad komunalny. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Cena za butelka x 1
zł 10,59
Cena netto
zł 13,03
Cena brutto (z 23% VAT)
  • Ilość
Pomoc?

Potrzebujesz dalszej pomocy?