Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Reklamacje i zwroty w sklepie internetowym MAKRO Biuro Online

Reklamacje i zwroty cloned baby


1. Zwroty Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym Makro Biuro Online odbywają się na zasadach, w tym terminach, określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie zwrotów towarów zakupionych przez Klientów w MAKRO.

2. Klient może dokonać zwrotu Produktu do magazynu sklepu internetowego pod adresem Aleja Wojska Polskiego 7, 62-800 Kalisz. W przypadku odesłania Produktu Klient zobowiązany jest do przekazania informacji o zwrocie Produktu na numer infolinii 801 066 100 lub, dla telefonów komórkowych, 62 7608 581 lub 62 76 08 582, czynnej w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.
 
3. Zwrot Produktu następuje na koszt Klienta.

4. W przypadku, gdy zwrot Produktu następuje w ramach rękojmi w związku z jego wadami, Klient zobowiązany jest do przekazania MAKRO informacji o wadach w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia reklamacji.

5. W przypadku zwrotu Produktu w ramach rękojmi i uznania reklamacji Produktu za uzasadnioną, MAKRO zwróci Klientowi poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty przesyłki, jeśli Produkt był wysłany na adres magazynu Sklepu Internetowego Makro Biuro Online. Koszty dostarczenia Produktu do Hali MAKRO nie będą zwracane.

6. W przypadku uznania reklamacji, koszty zostaną zwrócone na rachunek bankowy do 30 dni roboczych od uznania reklamacji. Podstawą do przelania na wskazany rachunek bankowy Klienta będzie poprawnie wypełniony formularz z numerem rachunku bankowego klienta.

Zobacz również

Regulamin sklepu internetowego MAKRO Biuro Online