Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Możliwości rozwoju


Wszystkie działania rozwojowe Pracownika są ustalane na podstawie jego corocznej rozmowy z przełożonym. Rozmowa ta ma na celu ocenę potencjału osoby i ustalenia planu jej dalszego rozwoju.

Oferujemy szkolenia merytoryczne

W ostatnim roku specjalistom w naszej firmie zapewniliśmy niemal 7 000 miejsc szkoleniowych. Dedykowaliśmy tej grupie szkolenia z zarządzania projektami czy zaawansowanych umiejętności prezentacyjnych. Dodatkowo w menu szkoleniowym znalazły się również szkolenia z Obsługi Klienta, Umiejętności Sprzedażowych, Znajomości Systemów oraz szkolenia e-learningowe.

Dajemy możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach

Będąc członkiem międzydziałowego lub międzynarodowego zespołu projektowego, poszerzysz swoją wiedzę z różnych obszarów biznesowych oraz będziesz mógł dzielić się swoim doświadczeniem szerzej w organizacji.

Umożliwiamy udział w tematycznych konferencjach wewnętrznych i zewnętrznych

Na wielu prestiżowych konferencjach branżowych i tematycznych można spotkać naszych pracowników (zarówno jako uczestników jak i prelegentów).

Otwieramy różne drogi i kierunki rozwoju

Awans na kierownika to nie jedyna możliwość. Jeśli chcesz zmienić swoją specjalizację i zdobyć wiedzę z innej dziedziny, umożliwiamy tzw. awans poziomy, czyli przejście Pracownika do innego działu.
Mozliwości rozwoju w MAKRO

Dofinansowujemy kursy specjalistyczne i studia kierunkowe

W 2012 roku 75 osób korzystało ze stypendiów naukowych.