Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Pliki cookie innych firm

Aby poprawić funkcjonalność strony internetowej MAKRO, możemy stosować narzędzia/wtyczki innych firm, takich jak Facebook, Flickr czy Youtube.
Wtyczki te mogą być używane np. w celu dostarczenia dodatkowych treści lub ich udostępnienia w sieci społecznościowej.
Ponieważ MAKRO nie kontroluje i nie blokuje plików cookie rozpowszechnianych przez dostawców zewnętrznych, informacje na temat przechowywanych typów plików cookie i sposobu zmiany ustawień lub ich usunięcia można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy.

Przykłady plików cookie innych firm wykorzystywanych przez MAKRO.

Cookie name
Purpose
datr
Plik datr jest używany przez Facebook dla sprawdzenia czy użytkownik korzysta z Facebooka za pomocą innych urządzeń. MAKRO nie odpowiada za treść tego pliku cookie i nie może go kontrolować. Aby poznać wymogi i sposób zmiany ustawień, proszę przejść na stronę www.facebook.com
fr
Plik cookie fr zapisuje id przeglądarki i zaszyfrowaną wersję tożsamości użytkownika zalogowanego na Facebooku. MAKRO nie odpowiada za treść tego pliku cookie i nie może go kontrolować. Aby poznać wymogi i sposób zmiany ustawień, proszę przejść na stronę www.facebook.com
locale
Plik locale wskazuje preferowany przez użytkownika język. Te pliki cookie zapewniają witrynie Facebook element śledzący użytkownika na stronach z włączoną opcją Facebooka. Zbiera on informacje w formie anonimowej, tak jak robi to np. Google Analytics. Aby zachęcić gości do komunikacji na naszej stronie, korzystamy z wielu narzędzi mediów społecznościowych. Jeśli korzystasz z tych platform, ich pliki cookie mogą już być zapisane poprzez naszą stronę. Następnie firmy te zbierają dane, co pozwala im prezentować reklamy na innych stronach potencjalnie związanych z zainteresowaniami użytkownika. MAKRO nie odpowiada za treść tego pliku cookie i nie może go kontrolować. Aby poznać wymogi i sposób zmiany ustawień, proszę przejść na stronę www.facebook.com
lu
Te pliki cookie zapewniają witrynie Facebook element śledzący użytkownika na stronach z włączoną opcją Facebooka. Zbiera on informacje w formie anonimowej, tak jak robi to np. Google Analytics. Aby zachęcić gości do komunikacji na naszej stronie, korzystamy z wielu narzędzi mediów społecznościowych. Jeśli korzystasz z tych platform, ich pliki cookie mogą już być zapisane poprzez naszą stronę. Następnie firmy te zbierają dane, co pozwala im prezentować reklamy na innych stronach potencjalnie związanych z zainteresowaniami użytkownika. MAKRO nie odpowiada za treść tego pliku cookie i nie może go kontrolować. Aby poznać wymogi i sposób zmiany ustawień, proszę przejść na stronę www.facebook.com
meta_*
Plik umieszczany w celu śledzenia interakcji użytkownika przez narzędzie metalyzer. Każda strona internetowa zawiera elementy komunikacji z użytkownikiem, tak zwane akcje, które mogą być śledzone poprzez śledzenie konwersji. Przykład: Po wysłaniu formularza online użytkownik otrzymuje informację o prawidłowym wykonaniu operacji lub użytkownik pobiera katalog itp. Aby dowiedzieć się więcej na temat metalyzera, kliknij tutaj >>
s_cc
Plik cookie zapisywany i odczytywany przez kod JavaScript, aby określić, czy włączona jest obsługa plików cookie (ustawiona na „True”). Plik ten jest plikiem cookie sesji Omniture i wygasa po zamknięciu przeglądarki. Aby przeczytać więcej na temat Omniture i wyłączania plików cookie, kliknij tutaj >>
s_sq
Zapisywany i odczytywany przez kod JavaScript przy włączonej funkcjonalności ClickMap, zawiera informacje o poprzednim linku klikniętym przez użytkownika. Plik cookie sesji Omniture wygasa po zamknięciu przeglądarki. Aby przeczytać więcej na temat Omniture i wyłączania plików cookie, kliknij tutaj >>
s_vi[ID]
Znacznik godzina/data unikalnego ID użytkownika. Ten plik cookie identyfikuje unikalnego użytkownika za pomocą narzędzia śledzenia Omniture. Jest to stały plik cookie. Aby przeczytać więcej na temat Omniture i wyłączania plików cookie, kliknij tutaj >>
s_vi
Adobe Site Catalyst cookie używane do identyfikacji unikalnych użytkowników, z ID i datownik.Głównym celem tego pliku cookie jest wydajność.
s_fid
Adobe Site Catalyst cookies, że został wprowadzony w 2013 roku jako "awaryjne" identyfikator dla zwiedzających, gdzie cookies s_vi zwykle używane do tego celu jest zablokowany. Zawiera przypadkowo wygenerowany, unikatowy identyfikator.Głównym celem tego pliku cookie jest wydajność.
__utma
Ten plik cookie jest nazywany „stałym cookie”, ponieważ raz zapisany, nigdy nie wygasa (technicznie rzecz biorąc, wygasa… w roku 2038, ale na potrzeby niniejszych objaśnień przyjmijmy, że nie wygasa nigdy). Plik ten zapisuje liczbę odwiedzin użytkownika na stronie odnoszącej się do tego pliku, datę pierwszej wizyty i datę ostatniej wizyty. Google Analytics korzysta z informacji tego cookie, aby obliczyć dane, takie jak dni i wizyty do zakupu. Aby dowiedzieć się więcej na temat Google Analytics, kliknij tutaj >>
__utmb, __utmc
Pliki cookie B i C to duet wspólnie pracujący nad obliczeniem czasu trwania wizyty. _utmb pobiera znacznik czasu w momencie, gdy użytkownik przechodzi do witryny, a utmc __ pobiera znacznik czasu w momencie, gdy użytkownik opuszcza witrynę. __utmb wygasa z końcem sesji. __utmc czeka 30 minut, a potem wygasa. __utmc nie ma możliwości rozpoznania, kiedy użytkownik zamknął przeglądarkę lub opuścił stronę, czeka więc 30 minut na otwarcie kolejnej strony, a jeśli to się nie zdarzy, plik wygasa. Aby dowiedzieć się więcej na temat Google Analytics, kliknij tutaj >>
__utmv
__utmv cookie jest zapisywany na komputerze użytkownika, aby Google Analytics potrafił zaklasyfikować danego gościa. __utmv również jest stałym, dożywotnim plikiem cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat Google Analytics, kliknij tutaj >>
__utmz
Pliki __utmb, __utmc, __utmz, i __utma umożliwiają zliczanie odwiedzin na stronie i źródła ruchu, co pozwala mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Google przechowuje informacje zebrane przez pliki cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi, które posiada. Aby dowiedzieć się więcej na temat Google Analytics, kliknij tutaj >>
"PRR-split-(TEST_NAME) 
QA-split-(TEST_NAME)"
 
Te ciasteczka są dodawane w celi przetestowania efektów różnego sposobu wyświetlania na losowej grupie użytkowników. Dostarczają ciągłych danych na temat doświadczenia z wyświetlaniem w czasie przebywania użytkownika na stronie klienta. Nie zostaną użyte jeśli klient nie używa testowania z podziałem.
rm Identyfikują uwierzytelnionych użytkowników, którzy zgodzili się na zapamiętanie ich list uwierzytelniających. Te ciasteczka są usuwane po wypisaniu się, lub po ukończeniu sesji podczas której użytkownik nie wybrał opcji Zapamiętaj mnie. Można ich uniknąć jeżeli klient nie używa opcji Zapamiętaj mnie, dla uwierzytelnionych użytkowników lub nie posiada uwierzytelnionych użytkowników (co oznacza, ze użytkownik musi się zalogować za każdym razem).
"prr-sip 
qa-sip 
sy-sip 
cp-sip"
Identyfikuje recenzje klienta która jest w trakcie tworzenia w celu przywrócenia jej w sytuacji odświeżenia strony.
"pfv_(ID) 
rfv_(ID),rhf_(ID),rif_(ID) 
qfv_(ID),qhf_(ID),qif_(ID) 
afv_(ID),ahf_(ID),aif_(ID),abaf_(ID) 
sfv_(ID),shf_(ID),sif_(ID),srf_(ID) 
cfv_(ID),chf_(ID),cif_(ID)"
 
Identyfikuje produkt, dla którego użytkownik przygotować recenzję w celu poprawy wyświetlania. Może być pominięte, żeli klient nie zezwala na żaden rodzaj odpowiedzi.
 
"r-commented-(ID) 
s-commented-(ID)"
 
Identyfikuje recenzje skomentowane przez użytkownika, używane do dostosowania wyświetlania na potrzeby poprawionego UX. Mogą być pominięte jeżeli klient nie zezwalana na komentarze.
social-answering
 
Identyfikuje ostatnią odpowiedź na zapytanie o serwisy społecznościowe, używane by uniknąć ciągłego zapytywania użytkownika, który ostatnio odrzucił taka propozycję.
 
ARPT Te ciasteczka są używane do kierowania użytkownika do tego samego serwera dla każdego zapytania. Server stickiness is required by Tapestry submission and by internal pages that are protected by LDAP login (eg. sampleproduct.htm).
app_PRR, app_QA, app_SY Status dodatkowych aplikacji w przykładowym wyświetlanym kontenerze. 
ARPTH Te ciasteczka są używane do kierowania użytkownika do tego samego serwera dla każdego zapytania. To konkretne ciasteczko podaje "load balancer" w podstawowym "data center"
BIGipServerprod-(cluster)-(app)-http Te ciasteczka są używane do kierowania użytkownika do tego samego serwera dla każdego zapytania. To konkretne ciasteczko podaje "load balancer" dostawcy usług w chmurze.
wld Przechowuje listę domen typu white-listed dla poszczególnych użytkowników
coppa + (user External ID) Przechowuje informacje o ID, których wiek, jest poniżej poziomu dozwolonego przez COPPA.
mem Zapamiętuje listę zamówionych produktów.
aa Śledzi uwierzytelnienia użytkownika poprzez serwery.
samplesubmit-userid Przechowuje ID użytkowania dla sample submit container.
samplesubmit-userdisplayname Przechowuje nazwę użytkownika dla sample submit container.
samplecontainer-docdomain Przechowuje infromacje gdy integracja document.domain jest włączona dla sample container.
samplecontainer-forceuniversallayout Przechowuje informację gdy universal layout jest włączone.
samplecontainer-rpcinjectionsubmission Przechowuje infromację gdy rpc injection jest włączone dla recenzji.
BVID Zezwala wewnętrznej analityce BV skorelować dla tych samych użytkowników z interakcjami w ramach sieci BV.
BVSID

Zezwala wewnętrznej analityce BV skorelować dla tych sesji użytkowników z interakcjami w ramach sieci BV.

_dd _s Zbiera dane o wydajności i błędach w przeglądarce użytkownika. Aby skorelować interakcje użytkownika z sesją, należy ustawić cookie sesji.

* Wypełniacz służący do edycji nazwy pliku cookie.