Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Funkcjonalne pliki cookie

Pliki te poprawiają i upraszczają użytkowanie, np. zapisując preferencje odnośnie informacji interesujących dla użytkownika.

Przykłady funkcjonalnych plików cookie wykorzystywanych przez MAKRO.

Cookie name
Purpose
UserSettings
Ten plik cookie jest zapisywany przez Sitecore i służy do zapisywania lokalizacji wybranej przez użytkownika w nagłówku strony.
pageRatingService#*
Plik jest zapisywany po ocenieniu strony na witrynie MAKRO dla zapewnienia, że strona została oceniona jedynie raz przez jedną osobę.
PHPSESSID
Używany do identyfikacji bieżącej sesji i przechowywania potrzebnych informacji, np. towarów umieszczonych w koszyku. Ważny jedynie dla bieżącej sesji i usuwany po jej zakończeniu, np. po zamknięciu przeglądarki. Podobny do pliku JSSessionID.
SSID
Plik cookie wykorzystywany w celu śledzenia zapytań wysyłanych przez użytkownika, pozwalający na jednoznaczną identyfikację użytkowników.
SSSC
Plik cookie sygnalizujący status – pozwala systemowi back-endowemu zbierać informacje na temat kampanii aktualnie przypisanych do użytkownika.
W pliku tym przechowywanych jest pięć wartości oddzielonych kropkami: unikalny identyfikator strony, identyfikator GUID użytkownika, liczba wizyt użytkownika, identyfikator kampanii oraz identyfikator grupy wariantów.
Format: <identyfikator strony>.<identyfikator GUID użytkownika>.<liczba wizyt użytkownika>.<identyfikator kampanii>.<identyfikator grupy wariantów>
Przykład: 2.G5446305512469567967.3.236.37366
Identyfikator kampanii można sprawdzić w panelu kontrolnym SiteSpect dostępnym w sekcji Campaigns (Kampanie) lub na podstawie wartości parametru „TestCampaign_ID” w adresie URL. Identyfikator grupy wariantów również można sprawdzić w panelu kontrolnym SiteSpect, klikając Campaigns (Kampanie) > Variation Groups (Grupy wariantów) > przycisk Edit (Edytuj), lub na podstawie numerycznej wartości parametru „VariationGroup_ID” w adresie URL.
SSRT
W pliku cookie o tej nazwie przechowywana jest data i godzina ostatniej wizyty użytkownika. Aktualizacja czasu wysłania ostatniego żądania odbywa się z określoną częstotliwością (można ją skonfigurować), co oznacza, że nie każda wizyta powoduje zmianę wartości. Wartość ta pozwala określić, czy sesja użytkownika wygasła.
SSVP
W pliku cookie o tej nazwie przechowane są informacje wykorzystywane przez funkcję podglądu oraz funkcję debugowania wiersza statusu. Przy uruchamianiu podglądu plik ten zostanie skonfigurowany w taki sposób, aby pozwolić systemowi SiteSpect na prezentację podglądanych wariantów.

* Wypełniacz służący do edycji nazwy pliku cookie.