Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Te ciasteczka są niezbędne do używania strony internetowej i jej podstawowych funkcjonalności i dlatego nie mogą zostać wyłączone.

 
Cookie Name/Nazwa Expires/Wygasa Purpose EN Polski opis
NID 6 miesięcy cookie is used to play YouTube videos embedded on the website. plik cookie służy do odtwarzania filmów z YouTube osadzonych na stronie.
website_pl-makro#lang Po sesji This cookie saves the user's language settings. Ten plik cookie zapisuje ustawienia językowe użytkownika.
allowedCookieCategories 1 rok This cookie stores the user's choice of cookies. Ten plik cookie przechowuje wybór plików cookie użytkownika.
BIGipServerwww <nazwa hosta> Po sesji This load balancing cookie ensures that you are connected to the appropriate server in our infrastructure Ten plik cookie równoważenia obciążenia zapewnia, że użytkownik jest połączony z odpowiednim serwerem w naszej infrastrukturze
SRV Po sesji
UserSettings 1 rok This cookie saves the METRO store selected by the user. Ten plik cookie zapisuje sklep METRO wybrany przez użytkownika.
ASP.NET_SessionId Po sesji
This is a session cookie set by the server to track session state. Jest to plik cookie sesji ustawiany przez serwer w celu śledzenia stanu sesji.
selectedLocale_PL 1 rok The file stores the language settings. Plik przechowuje ustawienia językowe.
anonymousUserId 1 rok This cookie contains an ID for an anonymous session and allows you to add products to your shopping cart and keep them in your shopping cart after logging in. Ten plik cookie zawiera identyfikator dla anonimowej sesji i umożliwia dodawanie produktów do koszyka i utrzymanie ich w koszyku po zalogowaniu.
focus-id-<id> Po sesji