Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Oszczędzajmy wodę!

projekt Makro Oszczędzajmy wodę

MAKRO, nasi dostawcy i One Drop pragną zmieniać świat, począwszy od Indii.

MAKRO Water Initiative ma na celu zebranie 1,2 miliona euro na realizację projektu gwarantującego zrównoważony dostęp do czystej wody i poprawę warunków sanitarnych ponad 250 000 osób zamieszkujących jeden z najbardziej dotkniętych deficytem wody regionów świata – a One Drop zamierza zebrać drugie tyle. Każde euro dotacji będzie zatem w praktyce miało wartość do 10 euro.

W 2019 roku rozpoczynamy współpracę w celu zebrania funduszy niezbędnych do zagwarantowania zrównoważonego dostępu do czystej wody w regionie, który bardzo jej potrzebuje. Od 22 marca dochód ze sprzedaży wybranych produktów naszych dostawców sprzedawanych w trakcie MAKRO Water Initiative będzie przekazywany na rzecz usprawnienia i większego dostępu do czystej wody.

Makro water initiative

LICZBA BENEFICJENTÓW: OKOŁO 250 000

Współpraca między MAKRO i One Drop ma na celu realizację projektu gwarantującego zrównoważony dostęp do czystej wody w regionie Sheohar w Indiach. Chcemy stworzyć trwałe rozwiązania, które pozwolą lokalnym społecznościom osiągnąć samowystarczalność i niezależność.


MODEL ONE DROP

Projekty finansowane przez One Drop korzystają ze zintegrowanego modelu interwencyjnego – A•B•C for Sustainability – dzięki czemu mają one trwały wpływ na rozwiązania sanitarne i wodne.

Model ten opiera się na trzech wzajemnie wspierających się komponentach, zaprojektowanych z myślą o tworzeniu solidnych podstaw, które umożliwiają osiągnięcie swojego pełnego potencjału i tworzą środowisko sprzyjające zmianom.

one drop
mapa Indii
dostęp
zachowanie
kapitał

DOSTĘP DO CZYSTEJ WODY, WARUNKI SANITARNE I HIGIENA POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY LUB JEJ NAPRAWĘ.

INTERWENCJE POPRZEZ SZTUKĘ SPOŁECZNĄ, KTÓRE INSPIRUJĄ, POWODUJĄ I UTRWALAJĄ ZMIANY ZACHOWAŃ ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPEM DO CZYSTEJ WODY, WARUNKAMI SANITARNYMI I HIGIENĄ. ONE DROP STWORZYŁO NOWY RODZAJ SZTUKI SPOŁECZNEJ NAKIEROWANEJ NA ZMIANĘ ZACHOWAŃ, INSPIROWANEJ CIRQUE DE SOLEIL.

KAPITAŁ DO ROZWOJU ROZWIĄZAŃ RYNKOWYCH, W TYM PRODUKTÓW FINANSOWYCH I INNYCH USŁUG DAJĄCYCH SZYBSZY DOSTĘP DO CZYSTEJ WODY I POPRAWĘ WARUNKÓW SANITARNYCH.

kropla wody

 
CZYM JEST PROGRAM SOCIAL ART FOR BEHAVIOUR CHANGE?

Sercem strategii zrównoważonego rozwoju One Drop jest Sztuka Społeczna na Rzecz Zmiany Zachowań (Social Art For Behaviour Change, SABC) – usystematyzowany proces oparty na badaniach naukowych, który bierze pod uwagę determinanty behawioralne ((spólna kultura, poczucie własnej odrębności i tożsamości danej społeczności), a także wykorzystuje odniesienia kulturowe i artystyczne do tworzenia programów społecznych inspirowanych lokalną kulturą.

Programy te mają na celu inspirować, powodować i utrwalać pozytywne zmiany w zachowaniach związanych z dostępem do czystej wody, warunkami sanitarnymi i higieną, a także wzmacniać społeczności, gwarantując trwałe efekty.

Narzędzia i produkty powstają w procesie współkonstruowania i współtworzenia przez członków projektu i lokalnych artystów. Wszystkie dzieła są inspirowane lokalną kulturą i tworzone w lokalnych językach.


Najważniejsze elementy projektu:

Wypracowanie strategii zatytułowanej Sztuka Społeczna na Rzecz Zmiany Zachowań, nakierowanej na 3 kluczowe obszary:

  • mycie rąk mydłem, kiedy jest to zalecane,
  • korzystanie z ubikacji/toalety w domu,
  • bezpieczne przechowywanie wody i korzystanie z niej.

Szkolenie lokalnych rolników w zakresie korzystania z wodooszczędnych technologii, gospodarki odpadami i rozwoju przedsiębiorczości.

Poprawa dostępu do pożyczek przeznaczonych na produkty sanitarne i higieniczne (nowe toalety w domach lub ulepszanie już istniejących).


 “Sheohar to region, którego problem deficytu wody na świecie dotyka w sposób szczególny. One Drop współpracuje z międzynarodową organizacją pozarządową “Water for People”, a także z samorządami, artystami tworzącymi sztukę społeczną, organizacjami promującymi społeczeństwo obywatelskie i instytucjami mikrofinansowymi, aby osiągnąć trzy konkretne cele w regionie Sheohar: promocję korzystania z bezpiecznych usług wodnych i sanitarnych i zrównoważonego nimi zarządzania, utrwalanie ukierunkowanych zachowań związanych z wodą oraz poprawę systemu rynkowego w kwestii produktów i usług dotyczących wody’’. 

- Véronique Doyon, Chief Program Officer at One DropMakro water initiative
Makro water initiative
 
partnerzy