Zrównoważony asortyment

Restauratorzy chcą oferować swoim klientom wyjątkowe doznania kulinarne, związane m.in. z określonymi aspektami regionalnymi lub kulturowymi. Ekologiczne i odpowiedzialnie wytwarzane produkty są dla nich jednymi z najważniejszych składników, które pozwalają się wyróżnić. 

Zrównoważony asortyment w MAKRO
Wartość dla społeczeństwa

Jaki jest nasz wkład we wspólne dobro?

Zobacz, jaki wkład wnosimy w realizację celów rozwoju społecznego, koncentrując się na czterech filarach.  

Ekologiczne i odpowiedzialnie wytwarzane produkty 

MAKRO stale poszerza swój asortyment, pomagając klientom wyróżniać się i zaspokajać potrzeby dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Dążymy także do zrównoważonego wykorzystywania zasobów. 

Prawa człowieka 

MAKRO jest biznesem opartym na ludziach, dlatego traktuje każdą pracującą z nami osobę jako swój najcenniejszy zasób. Stoimy więc na straży przestrzegania praw człowieka w ramach naszej własnej działalności i naszego łańcucha wartości, opierając się na pełnej zaufania współpracy z odpowiednimi interesariuszami. Chcemy, aby nasi klienci wiedzieli, że dbamy o ludzi, tak samo jak oni. 

Pozyskiwanie surowców 

MAKRO łączy tradycję i nowoczesność, wiedzę fachową i nowe pomysły, tworząc innowacje i sojusze na rzecz zrównoważonej produkcji żywności. Tylko dzięki współpracy producentów, dostawców, detalistów i klientów możemy znaleźć odpowiedzi na pytania i wyzwania stojące przed nami dzisiaj i w przyszłości. Jako sojusznicy niezależnego biznesu chcemy dzielić się tą wiedzą, ponieważ sukces naszych klientów to nasz biznes. 

Świadomie pozyskiwane białko 

Aby pomóc naszym klientom się wyróżnić oraz aby zaspokoić zapotrzebowanie przyszłych pokoleń na białko, MAKRO przyczynia się do innowacji i ewolucji w wykorzystaniu świadomie pozyskiwanego białka. Dla MAKRO świadomie pozyskiwane białko oznacza zróżnicowane źródła białka, czyli konwencjonalne białka uzyskiwane od zwierząt hodowanych zgodnie z wysokimi standardami dobrostanu lub o zmniejszonym wpływie na środowisko, a dodatkowo białka alternatywne, pochodzące z owadów, roślin i z hodowli komórek. 
Produkty MAKRO Bio 
Produkty wegetariańskie MAKRO 
Globalna perspektywa
Dowiedz się więcej o podejściu MAKRO
Oferujemy naszej międzynarodowej społeczności więcej informacji w języku angielskim. 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W MAKRO