Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Odpowiedzialność społeczna


Odpowiedzialność społeczna
Celem naszej działalności jest wychodzenie naprzeciw i zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych Klientów oraz Pracowników, stałe ograniczanie negatywnego wpływu na ekosystem oraz poszanowanie zasad ochrony środowiska poprzez:

 • podnoszenie poziomu zadowolenia Pracowników
 • postępowanie zgodnie z zasadami Compliance
 • podejmowanie działań pro-społecznych, w szczególności mających na celu rozwijanie przedsiębiorczości
 • budowę zrównoważonego łańcucha dostaw
 • wykorzystywanie zrównoważonej energii
 • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 • ograniczanie zużycia nieodnawialnych surowców oraz recykling lub unieszkodliwianie odpadów
 • wspieranie rozwoju regionalnych producentów żywności
 • wdrażanie i promowanie systemów zrównoważonego rozwoju (MSC/ASC,FSC,EKO)
 • w ramach artykułów Marki Własnej zwiększanie udziału surowców pozyskiwanych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
 • promowanie żywności pozyskiwanej ze zrównoważonych źródeł

Cele te są osiągane poprzez stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, zapewnianie niezbędnych zasobów oraz pełną realizację zasad zrównoważonego rozwoju. MAKRO zobowiązuje się na bieżąco nadzorować wdrażanie projektów, osiągnięcie założonych wskaźników oraz realizację nowych celów.


EKOLOGIA

KLIENT

PRODUKTY

DOBRY PRACODAWCA

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE