Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Jakość w MAKRO

Dokładamy wszelkich starań, aby kupowane przez Państwa produkty spełniały najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Zważając na fakt, iż prowadzą Państwo również przedsiębiorstwa związane z produkcją, przetwarzaniem lub dystrybucją żywności uważamy, iż spełnienie wymogów prawa żywnościowego jest naszym wspólnym priorytetem.

 

Jakość w MAKRO

Bezpieczeństwo żywności

Dbamy o wysoki poziom bezpieczeństwa żywności. Naszym priorytetem jest spełnienie wszelkich wymogów prawa żywnościowego, norm odnoszących się do jakości produktów oraz warunków higieniczno-sanitarnych podczas dystrybucji, przechowywania oraz transportu do klienta.

Traceability zapewnia pełną identyfikowalność produktu

Stale monitorujemy bezpieczeństwo i jakość oferowanych przez nas produktów. Kładziemy duży nacisk na traceability, które gwarantuje ich pełną identyfikowalność na każdym etapie drogi od producenta do klienta. Znajomość pochodzenia produktu, jego historii oraz sposobu produkcji pozwala szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia i udoskonalać łańcuch dostarczania żywności.
Bezpieczeństwo żywności

Wdrożyliśmy ISO 22000

Prowadzimy świadomą i konsekwentną Politykę w zakresie Jakości i Bezpieczeństwa żywności. Dzięki zaangażowaniu całej struktury firmy, w tym najwyższego kierownictwa, uzyskaliśmy certyfikat ISO 22000.

PN-EN ISO 22000:2005 to międzynarodowa norma definiująca wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Standard ISO 22000 jest skierowany do wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu dostaw żywności: od producentów żywności, poprzez producentów substancji dodatkowych, aż po hurtowników i detalistów oraz branżę HoReCa.

Wymagania normy można również odnieść do działalności jedynie pośrednio związanej z produkcją i dystrybucją żywności (producenci opakowań, środków myjących, wyposażenia dla przemysłu spożywczego oraz firmy transportujące i przechowujące żywność). Norma łączy wymagania systemu HACCP oraz Dobrych Praktyk (Produkcyjnych, Higienicznych, Cateringowych, Dystrybucyjnych itp.).

Hale Makro są regularnie audytowane pod kątem spełniania wymagań ISO 22000. Dbamy o jakość produktów Marek Własnych

W gamie sygnowanej logiem Marek Własnych MAKRO posiadamy ponad 1000 wytwarzanych lokalnie produktów żywnościowych. Dbając o ich wysoką jakość, poddajemy je specjalnej analizie i weryfikacji sensorycznej. Współpracujemy z godnymi zaufania dostawcami, rekomendowanymi przez międzynarodową organizację GFSI. Wszystkie produkty dostarczane do MAKRO, przechodzą regularne badania laboratoryjne w celu zapewniania ich wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Sprawdź naszą ofertę produktów, które znajdziesz tylko w hurtowni MAKRO »


Marki własne MAKRO

HACCP w hurtowni MAKRO

Prowadzimy profesjonalne szkolenia personelu w zakresie jakości.

W trosce o najwyższą jakość oferowanych produktów, nasi pracownicy przechodzą szereg regularnych szkoleń. Mają one na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat wymagań normy ISO 22000, HACCP, jakości i bezpieczeństwa żywności. Starania poczynione w zakresie stałego wzrostu kompetencji personelu zostały wyróżnione godłem, „Jakość Obsługi”, świadczącym o zaufaniu, jakim darzą nas Klienci.

Sprawdź ofertę szkoleń dla Twoich pracowników »

Dowiedz się więcej o HACCP w MAKRO »


HACCP w hurtowni MAKRO

Dbamy o zachowanie łańcucha chłodniczego

Dbamy o zachowanie łańcucha chłodniczego

Naszym priorytetem jest zachowanie ciągłości właściwych warunków chłodniczych podczas całej drogi produktu (dystrybucja, magazynowanie, ekspozycja, transport).  Wzajemna współpraca i przestrzeganie zasad HACCP, począwszy od producenta, poprzez cały proces dystrybucyjny gwarantuje  zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego. W celu  zapewnienia bezpieczeństwa transportu żywności zachęcamy klientów do przewożenia zakupionych produktów spożywczych w specjalnych torbach lub pojemnikach utrzymujących warunki chłodnicze/mroźnicze.


MAKRO podejmuje szereg działań w celu zapewnienia Państwu możliwości bezpiecznego transportu zakupionych u nas produktów . Jedną z form jest propagowanie transportu produktów spożywczych w torbach oraz pojemnikach (termoboksach) zapewniających utrzymanie właściwej temperatury. Ponadto istnieje możliwość nieodpłatnej wymiany wkładów chłodzących produkty.


Przeciwdziałanie marnowaniu żywości

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, wysokość opłaty należnej wyniosła 0 zł. Spółka przekazała organizacjom 2 890 069,28 kg żywności.