Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Sprawozdanie niefinansowe grupy kapitałowej METRO AG