Jakość MAKRO – na wszystkich poziomach

Jakość jest naszą najważniejszą zasadą. Dążymy więc do przestrzegania najwyższych standardów, od producenta aż do klienta. Nasza obietnica jakości wykracza poza zgodność z obowiązującymi przepisami. Dlatego wiele naszych produktów jest badanych w dużej kuchni testowej pod okiem profesjonalnych kucharzy. 

Zapewnienie jakości w MAKRO

Dlaczego możesz zaufać obietnicy jakości MAKRO

Każdy, kto ma do czynienia żywnością, ponosi odpowiedzialność za jakość produktów, procesów i usług. W Twojej lokalnej hurtowni MAKRO (Href Wyszukiwarka sklepów) myśl o jakości nie opuszcza nas w żadnej sytuacji. Zwracamy szczególną uwagę na potrzeby i wymagania naszych klientów. Jako firma należąca do międzynarodowej grupy handlowej posiadamy własny system zapewnienia jakości. 

Eksperci zatwierdzający 

Ich zadaniem jest kontrola produktów z działów ultraświeżych (ryb, mięsa, owoców i warzyw). Sprawdzają zatem normy prawne (informacje obowiązkowe, odmianę, rozmiar itp.) dla każdego opakowania. Następnie badają higieniczną jakość produktu, jego świeżość, kolor itd. Dopiero po tej weryfikacji produkty trafiają do sprzedaży. Jeśli coś jest nie tak, opakowania są po prostu odrzucane. 

Jakość i bezpieczeństwo 

Nasi eksperci w dziedzinie żywności są specjalnie przeszkoleni. Dbają o skuteczność systemu zapewniania jakości i jego ciągłe doskonalenie. Świetnie znają najlepsze praktyki i sprawdzają zgodność produktów z wymogami, od momentu oznakowania do umieszczenia na półkach. Monitorują temperatury przechowywania, higienę otoczenia oraz identyfikowalność produktów: tak, aby wszystko było pod kontrolą. 

Kuchnia testowa  

Oprócz analiz chemicznych, fizycznych i bakteriologicznych przeprowadzanych przez dział jakości, MAKRO idzie jeszcze dalej w monitorowaniu jakości i smaku swoich produktów. W kuchni testowej nasi eksperci testują produkty, pracując z nimi w warunkach rzeczywistych: przechowując, rozpakowując lub przenosząc. Produkty są regularnie sprawdzane i testowane. 
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Sprawdź specyfikacje naszych produktów. 
Pobierz karty charakterystyki

Najwyższe standardy - dorzucamy certyfikat 

Wspólnym celem producentów i sprzedawców detalicznych jest dostarczanie bezpiecznej żywności i produktów, których pochodzenie można w pełni prześledzić. MAKRO oferuje klientom więcej produktów z certyfikatami i znakami jakości niż jakikolwiek inny sprzedawca detaliczny. 

HACCP - do sprawdzenia

Higiena to jeden z podstawowych warunków zapewnienia bezpieczeństwa żywności i systemu HACCP (Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) w biznesie hotelarskim i gastronomicznym. Dlatego w Makro dysponujemy kompleksowymi programami sprzątania i czyszczenia przeznaczonymi specjalnie dla obiektów hotelarskich.  

ISO 22000 standard

Opracowana specjalnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Wyszczególnia wszystkie wymagania nakładane na wszystkie firmy, które są częścią łańcuchów produkcji żywności. Od produkcji aż po układanie produktów na półkach. 
Sprawdź naszasortyment HACCP