Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Nota prawna


1. Dokładność informacji

MAKRO nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych podanych na swoich Serwisach.

2. Odpowiedzialność za treść

MAKRO nie ponosi odpowiedzialności za treść jak i dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych umieszczonych na stronach, do których linki znajdują się na Serwisach MAKRO.

3. Prawo do modyfikacji
MAKRO zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniejszej notyfikacji.

4. Jakiekolwiek działania lub zaniechania zarówno MAKRO, jak i Klientów Serwisów MAKRO podlegają prawu polskiemu. Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji stosunków pomiędzy MAKRO a użytkownikiem strony jest sąd właściwy dla siedziby MAKRO w Warszawie.

5. Serwisy MAKRO są przeznaczone dla Klientów MAKRO w Polsce i do wykorzystania zgodnie z obowiązującymi na terytorium Polski przepisami.

6. Prawa autorskie
Zawartość Serwisów MAKRO chroniona jest prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiału graficznego wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody MAKRO.