Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Wygodny kredyt 1% w MAKRO

Odkryj większe możliwości z kredytem 1%
W rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z 12.05.2011 r. dla kredytu na zakup towarów i usług w wysokości 1400 zł (całkowita kwota kredytu), spłaconego w 10 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych (okres obowiązywania umowy 10 miesięcy) z oprocentowaniem nominalnym 1% (stopa stała), prowizją za udzielenie kredytu w wysokości 140 zł, opłata za ochronę ubezpieczeniową w kwocie 0 zł: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 23,50%, całkowita kwota do zapłaty wynosi 1540 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 140 zł (z czego odsetki wynoszą 0 zł) a kwota raty miesięcznej wynosi 154 zł. Przy składaniu wniosku o kredyt prosimy o udokumentowanie dochodu. Szczegółowy opis akceptowanych przez Bank dokumentów znajduje się na stronie www.credit-agricole.pl oraz pod numerem 801 33 00 33 (koszt połączenia wg taryfy operatora). Regulamin oferty znajduje się w Punktach Sprzedaży MAKRO Cash & Carry Polska S.A. MAKRO Cash & Carry Polska S.A. oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniona do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów i usług.