Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Zmieniamy się dla Ciebie! Doradź Nam!

Zrównoważony Rozwój rozumiany jest jako stosowanie działań, poszerzanie wiedzy i branie odpowiedzialności za szkodliwy wpływ działalności (w tym przypadku firmy lub gospodarstwa domowego) na środowisko naturalne lub społeczeństwo - chcemy wspierać te działania jak najlepiej dlatego Twoja opinia będzie dla nas kluczowa!