Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

RÓŻNICA ILOŚCIOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ

QTY DIFFERENCE - DISPUTED REQUEST FOR CORRECTION

Jeśli nie znalazłaś(eś) odpowiedzi wśród najczęściej zadawanych pytań skontaktuj się z wybraną halą lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Pola oznaczone * są obowiązkowe
(max 70 znakow | max 70 sings)
*
(max 10 znakow | max 10 signs)
*
*
(max 16 znakow | max 16 sings)
*
*
(np. PLN2999,99 | ex. PLN2999,99)
*
(max 14 cyfr | max 14 digits)
*
miasto(numer hali) | city (store number)
*
(max 13 znakow | max 13 signs)
*
(max 80 znakow | max 80 signs)
*
(np. 100szt | ex. 100pcs)
*
(np. 100szt | ex. 100pcs)
*
Napisz uzasadnienie zgłaszanego wniosku. Max ilość znaków to 200 (cyfry, litery, znaki specjalne) Write justification. Max no of sings is 200 (digits, letters, special signs)
*
 
Captcha

 

*