Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Bezpieczeństwo COVID-19

Dla MAKRO bezpieczeństwo oraz  jakość stanowią priorytet. Firma ma  rozbudowany system zarządzania kryzysowego, dzięki czemu na bieżąco reaguje na niespodziewane sytuacje, w tym kryzys epidemiologiczny, stosując się równocześnie do wszelkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wymagań prawnych. Poniżej przedstawiamy niektóre z działań, które podjęliśmy, w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów.

 

 

Ochrona klientów i pracowników

 • ograniczenie liczby klientów przebywających w jednym czasie w Hali
 • przy kasach wprowadzono specjalne oznakowanie na podłodze, aby zachować zalecane odległości  pomiędzy klientami
 • wprowadzono zasadę, że przy kasie może przebywać jedna, aktualnie obsługiwana osoba
 • wdrożono rozwiązanie pozwalające na szybsze wchodzenie do hal klientów z sektora handlu tradycyjnego i gastronomii, w okresie obowiązywania ograniczeń w liczbie klientów
 • Klienci są informowani klientów na bieżąco poprzez komunikaty i plakaty o konieczności zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy osobami
 • w punktach obsługi klienta zainstalowano ścianki z przezroczystego tworzywa ograniczające bezpośredni kontakt pracownika z klientem
 • pracownicy zostali wyposażeni w rękawice ochronne oraz maski do ochrony twarzy i oczu

 

Bezpieczeństwo produktów

 • nie są przeprowadzane degustacje
 • pieczywo jest sprzedawane tylko w formie zapakowanej
 • przy stoiskach owocowo-warzywnych dostępne są materiały edukacyjne i środki ochrony osobistej, aby zwiększyć higienę zakupów.
 • wprowadzono specjalne procedury sprzedaży ryb

Dezynfekcja

 • utworzyliśmy stacje dezynfekujące przy wejściach dla klientów, które zostały odpowiednio oznakowane
 • Zwiększono częstotliwość mycia i dezynfekcji wózków dla klientów
 • Rączki wózków są odkażane płynem myjąco-dezynfekującym w cyklu trzygodzinnym
 • Zapewniono regularną dezynfekcję uchwytów, klamek na terenie hali
 • Umieszczono maty dezynfekcyjne na wejściu do hali

 

Ogólne

 • stosujemy się do wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego

bezpieczeństwo